search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Polisen filmade misstänkts möte med försvararen

JO kritiserar i ett beslut Polisen för att en misstänkts möte med sin försvarare i arresten filmats med övervakningskamera. Att kameran tog upp bild men inget ljud spelar enligt JO ingen roll.

Den kritiserade händelsen inträffade på arresten i Solna, där en misstänkt i juli 2018 talade med sin försvarsadvokat. I taket på rummet satt en övervakningskamera som filmade hela mötet, enligt Polisen av säkerhetsskäl.

JO Per Lennerbrant konstaterar att en misstänkt enligt rättegångsbalken har en ovillkorlig rätt att samtala med sin offentliga försvarare i enrum. Enligt JO innebär detta att ett möte mellan den misstänkte och dennes försvarare inte får övervakas med övervakningskamera. ”Detta bör gälla även om övervakningskameran inte spelar in ljud och oavsett om inspelningen sparas eller raderas” skriver JO, som därmed kritiserar Polismyndigheten.

Polismyndigheten beklagar i sitt yttrande till JO det inträffade. Sedan händelsen har det, enligt yttrandet, införts nya rutiner vid arresten i Solna så att samtal i enrum mellan misstänkta och deras försvarare sker helt oövervakat.