search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Artikelsamling 2019 / Svensk idrottsjuridisk förening; redaktör: Krister Malmsten (SISU idrottsböcker. 2019. 290 s. Idrottsjuridisk skriftserie ; 24)

Bråthen, Tore: Selskapsrett (6. utg. Oslo : Gyldendal/Focus. 2019. 413 s.)

Elliot, Viktor: Bankboken : hur banker fungerar, drivs och regleras / Viktor Elliot, Anna-Karin Stockenstrand, Rebecca Söderström (Studentlitteratur. 2019. 175 s.)

Finansiell reglering och tillsyn / Anna-Karin Stockenstrand, Rebecca Söderström, Peter Öhman, red.  (Studentlitteratur. 315 s.)

Hansson, Tommy: God man och förvaltare : en praktisk vägledning (5. uppl. Björn Lundén information. 2019. 217 s.)

Holmgård, Lars: Bevisning i brottmål (Norstedts juridik, 2019. 547 s.)

Holmqvist, Leif: Hyreslagen : en kommentar / Leif Holmqvist, Rune Thomsson (12. uppl. Norstedts juridik. 888 s. Blå biblioteket)

Höök, Johan: Sekretess mellan myndigheter (2. uppl. Norstedts juridik. 258 s.) 

Incoterms® 2020 : ICC:s regler för tolkning av nationella och internationella handelstermer / by the International Chamber of Commerce (ICC). 370 s. ICC publication ; 1723)

Lindkvist, Gustav: Bevisfrågor i förvaltningsprocessen : en översikt (Norstedts juridik. 145 s.)

Lundin, Stefan: Alkohollagen : kommentarer och rättsfall (3. uppl. Norstedts juridik, 2019. 469 s.)

Radetzki, Marcus: Skadeståndsberäkning vid sakskada (3. uppl. Norstedts juridik, 2019. 348 s.)

Ramberg, Jan: Allmän köprätt / Jan Ramberg, Johnny Herre (9. uppl. Norstedts juridik, 2019. 300 s.) 

Reid, Karen: A practitioner’s guide to the European Convention on Human Rights (6. ed. London : Sweet & Maxwell. 2019. 1358 s.)

Tivéus, Ulf: Tretolv : skatt på kvalificerade andelar (Norstedts juridik. 2019. 231 s.)

Vahlne Westerhäll, Lotta: Funktionshinderrätt för barn : att leva som andra utifrån barnets bästa (Gleerups. 2019. 286 s.)

Webster, Thomas H.: Handbook of ICC arbitration : commentary and materials / Thomas H. Webster, Michael W. Bühler (4. ed. London : Sweet & Maxwell, 2018. 879 s.)

Webster, Thomas H.: Handbook of UNCITRAL arbitration / Thomas H. Webster (3. ed. London : Sweet & Maxwel. 809 s.)

Zetterström, Stefan: Sakrättens fyra huvudfall (5. uppl. Iustus. 193 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons
Annons