search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Svält blir krigsbrott

Att medvetet låta civila svälta är ett krigsbrott. Detta konstaterade Romstadgans parter, som i december beslutade om ett tillägg till Romstadgan.

Redan tidigare omfattade Romstadgan medveten svält vid internationella konflikter. Efter tillägget träffas även svält som vapen vid interna konflikter. Tillägget gör det möjligt att hålla personer ansvariga vid Internationella brottmålsdomstolen för att de utsatt civila för svält. 

Förändringen har tillkommit på initiativ från Schweiz. Den välkomnas av den internationella advokatorganisationen International Bar Association, som nu uppmanar alla stater att ratificera tillägget.

Bolagsjuristers tystnadsplikt i fara

En pågående utredning om skatterådgivares upplysningsplikt och tystnadsplikt i Norge överväger nu att kraftigt inskränka tystnadsplikten för de norska bolags­jurister som är ledamöter av Advokatforeningen, de så kallade internadvokaterna.

Utredningen begränsar sig inte till enbart skatterådgivning, utan skriver att ”enligt utredningens uppfattning talar behovet av enhetliga regler för att intern­advokaternas tystnadsplikt bör regleras generellt, så att den blir densamma på alla rättsområden”.

Advokatforeningen är starkt kritisk mot förslaget och menar att utredningen inte kunnat visa på något behov av att inskränka internadvokaternas tystnadsplikt.

I Norge, till skillnad från i Sverige, kan bolagsjurister bli leda­möter av landets advokatsamfund.

NOU 2019:15

Fler kvinnliga delägare i City

Antalet kvinnliga delägare vid de stora Londonbyråerna ser ut att öka, när byråerna i januari började tillkännage årets nya delägare. Vid internationella Reed Smith, som var först ut att annonsera sina nya delägare, var samtliga tre nya delägare vid Londonkontoret kvinnor. Norton Rose Ful­bright utsåg 53 nya delägare över hela världen, varav 42 procent var kvinnor. De största byråerna, den så kallade magic circle, hade vid denna tidnings pressläggning ännu inte släppt uppgifter om årets nya delägare.

Källa: Law Society Gazette

Nya riktlinjer för DNA-bevisning på gång

Nya riktlinjer för hur DNA ska användas som bevisning i Danmark är att vänta inom kort. Arbetet med de nya riktlinjerna leds av riks­åklagaren (rigsadvokaten), som samrått med bland andra danska advokatsamfundet och polismyndigheten. Riktlinjerna kommer efter en omfattande debatt om DNA som bevismaterial i brottmål, sedan minst en person först ansetts bunden till ett brott med hjälp av DNA, men sedan friats efter en mer omfattande analys.

CCBE får ny ledning

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har sedan den 1 januari 2020 en ny ledning. Ny ordförande är Ranko Pelicarić från Kroatien, tidigare ordförande i Kroatiens advokatsamfund. Ranko Pelicarić tar över efter portugisen José de Freitas.

Förste vice ordförande är Margarete von Galen från Tyskland; andre vice ordförande James MacGuill från Irland och tredje vice ordförande Panagiotis Perakis från Grekland.

Annons
Annons