search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Miljöorganisation vinner klimatmål

Klimatkampen har nu flyttat in i domstolarna. I en unik dom åläggs Nederländernas regering att vidta mer åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

Det är den nederländska miljöorganisationen Urgenda som med stöd av närmare 900 privatpersoner har vänt sig till domstol med kravet på att minska koldioxidutsläppen. För fyra år sedan vann organisationen i första instans, och frågan har sedan behandlats i flera instanser.

I december meddelade landets högsta domstol den slutgiltiga domen, som även den gick på Urgendas linje.

Enligt domen måste den nederländska regeringen minska utsläppen från växthusgaser med minst 25 procent till slutet av 2020, jämfört med 1990 års nivåer.

Ett pressmeddelande om domen på engelska samt domen på nederländska finns att läsa på www.rechtspraak.nl.

Annons
Annons