search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Haagreglerna kan ge enskilda upprättelse

Enskilda människor som utsatts för brott mot mänskliga rättigheter kan många gånger ha svårt att göra sina röster hörda. Men det kan komma att förändras, med ett nytt regelverk för skiljedom som nu presenterats.

Haagreglerna för skiljedom i affärsrelaterade människorättstvister presenterades vid en sammankomst i Fredspalatset i Haag den 12 december förra året. Förhoppningen är att reglerna ska utgöra ett verktyg att lösa internationella konflikter där företag anklagas för människorättsbrott och ge enskilda offer en möjlighet till upprättelse. I förlängningen kan reglerna därmed också bli incitament för att undvika brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetet med att skapa ett regelverk för skiljedom i affärsrelaterade människorättstvister påbörjades redan 2013. Advokat Claes Cronstedt började då diskutera med miljö- och människorättsadvokaten Bob Thompson i New York hur människorättsnormer kan tillämpas på civilrättsliga tvister och om skiljeförfarande kan lösa problemen. En arbetsgrupp tillsattes, och 2017 började arbetet med att skriva själva reglerna.

I sitt slutanförande vid presentationen av Haagreglerna sammanfattade advokat Claes Cronstedt sin vision för en inte allt för avlägsen framtid: ”att en stadigt ökande mängd skiljeförfaranden rör just företagande och mänskliga rättigheter. Vår omedelbara uppgift är att bana väg för detta.”

Om Haagreglerna

Haagreglerna kan tillämpas då företag i avtal förbundit sig att lösa konflikter med skiljeförfarande. Enligt reglerna får då även enskilda som menar att de är offer för affärsrelaterade kränkningar av mänskliga rättigheter som tredje part ta initiativ till skiljeförfarande eller träda in i ett pågående förfarande.

Men reglerna kan också tas i bruk vid tvister där skiljeavtal saknas, om parterna enas om detta. Skiljeförfarandet kan äga rum varhelst parterna önskar, oavsett var kränkningen ägde rum, och skiljedomen kan verkställas i de 156 länder som har antagit New York-konventionen om erkännande av utländska skiljedomar.

Haagreglerna harmonierar med FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter.

Reglerna finns att ladda ner på webbplatsen www.cilc.nl.

Annons
Annons