search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Domare marscherade för oberoende domstolar

Polens domare har fått nog av regeringens försök att kontrollera domstolarna. I januari marscherade domarna genom Warszawas gator i protest, tillsammans med kollegor från stora delar av Europa.

Den polska regeringen har i flera år, ända sedan partiet Lag och rättvisa fick regeringsmakten, försökt att kringskära domstolarnas oberoende. Redan 2015 tog regeringen kontrollen över det nationella domarrådet, och därmed också över den nyskapade nämnd som utövar tillsyn över domarna.

I december förra året fastslog dock Polens högsta domstol att den nya disciplinnämnden är olaglig. Regeringen svarade med lagstiftning som förbjuder domare att ifrågasätta regeringens utnämningar, och alltså även den nya nämnden.

Lagen fick den största polska domarorganisationen Iustitia Polska att uppmana såväl polska domare som deras europeiska kollegor att protestera. Den 11 januari marscherade domare från 20 länder tillsammans med de polska kollegorna iförda sina domarkappor genom War­szawa. Den tysta marschen gick från Krasińskitorget vid Högsta domstolen, till Wiejska­gatan vid den polska parlamentsbyggnaden. Marschen kantades av stora mängder åskådare, som gav sitt stöd till domarna.

På plats fanns domare från bland annat Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. Inga svenska domare var så vitt bekant på plats, men Sveriges domareförbund publicerade ett uttalande på sin webbplats. I uttalandet uttrycker förbundet sin oro över utvecklingen i Polen och ger sitt stöd till de polska domarna.

Annons
Annons