search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Blandad stämning bland Londonadvokaterna inför brexit

Den 31 januari 2020 väntas Storbritannien utträda ur EU efter parlamentets beslut i december. Lisa Göransson är svensk advokat och engelsk solicitor. Hon är delägare på ”magic circle”-byrån Allen & Overy LLP (A&O) och har bott i London sedan 2002.

Hur är stämningen bland advokatbyråerna och advokatkollegerna i London efter beslutet om utträde?

– Det har generellt sett varit en blandad stämning i London. Den stora frågan är hur implementeringen av utträdet kommer att se ut och om ett frihandelsavtal kommer att omfatta tjänster.

Hur påverkas ni på advokatbyrån?

– A&O är främst en internationell advokatbyrå som verkar i många jurisdiktioner, vilket innebär att vi inte påverkats negativt av brexit. Tvärtom har vi fått nya uppdrag och klienter till följd av brexitomröstningen.

Hur påverkar utträdet dig och dina uppdrag?

– För egen del har jag nästan inte alls påverkats av brexit. Jag arbetar främst med gränsöverskridande M&A-transaktioner och omstruktureringar, som inte har någon direkt koppling till Storbritannien. Men naturligtvis har det uppstått en del frågor då och då, till exempel när det gäller lagvalsklausuler i avtal och verkställighet av engelska domar om det inte skulle bli något brexitavtal.

Hur påverkas advokatbranschen i London över huvud taget av utträdet?

– För internationella byråer som A&O har det i princip varit ”business as usual” sedan folkomröstningen 2016 – vi har förmånen att ha ett stort antal internationella klienter som vi biträder i olika frågor världen över. Det mest intressanta just nu är att se om ett frihandelsavtal kommer att omfatta tjänster.

Hur påverkas efterfrågan på advokattjänster?

– Som nämnt har A&O:s verksamhet varit opåverkad av brexit. Det finns vissa områden där efterfrågan på juridiska tjänster kanske har minskat, men den lågt värderade valutan som osäkerheten kring brexit också medfört har inneburit ett uppsving för till exempel M&A.

Är det någon typ av klientärenden som har ökat?

– A&O har rådgivit ett betydande antal klienter om hur ett utträde kan komma att påverka deras verksamhet samt hjälpt till med att utarbeta omfattande beredskapsplaner.

Hur ger man klienterna råd i ett så osäkert läge?

– Vi byggde tidigt upp ett team av experter inom alla relevanta discipliner som har fokuserat på brexit både i Storbritannien och övriga Europa, för att säkerställa att våra klienter skulle få bästa möjliga rådgivning. Rådgivning har utformats efter olika scenarion. 

Hur påverkas affärsklimatet i London i allmänhet?

– London som affärscentrum har visat stor motståndskraft sedan omröstningen. De ursprungliga katastrofscenarierna har inte inträffat i den utsträckning som först målades upp om nedskärningar av arbetstillfällen och utflyttning av företag och huvudkontor.

Du är både svensk advokat och engelsk solicitor – hur tänker du på din yrkesmässiga framtid som advokat i London?

– Jag är fortfarande med i Sveriges advokatsamfund, men arbetar främst med engelsk rätt vilket jag sannolikt kommer att fortsätta med förutsatt att jag får permanent uppehållstillstånd efter utträdet (vilket jag ännu inte fått!).

Annons
Annons
Annons