search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Advokat borde ha fått ge in kostnadsräkning i hovrätten

Göta hovrätt borde ha gett en advokat tillfälle att komma in med en kostnadsräkning, trots att prövningstillstånd inte meddelades. Det anser Högsta domstolen, som återförvisar målet till hovrätten.

Advokaten hade överklagat en dom till hovrätten för sin klients räkning. I ett e-postmeddelande  förbehöll sig advokaten rätten att inkomma med en kostnadsräkning i hovrätten.

Göta hovrätt beslöt dock att inte meddela prövningstillstånd. Dessförinnan hade hovrätten inte givit advokaten tillfälle att ge in någon kostnadsräkning, och advokaten tillerkändes inte någon ersättning. Advokaten överklagade då hovrättens beslut och yrkade att Högsta domstolen skulle återförvisa målet till hovrätten i den del det gäller ersättning till offentlig försvarare.

I ett beslut den 12 december bifaller HD advokatens yrkande och återförvisar målet i fråga om ersättning till försvararen till hovrätten för fortsatt behandling. HD finner att hovrätten borde ha givit advokaten möjlighet att komma in med en kostnadsräkning, mot bakgrund av att han hade förbehållit sig rätten att inkomma med kostnadsräkning senare.

Högsta domstolens beslut den 12 december 2019 i mål nr Ö 3816-19

Annons
Annons