search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 1 2020 Årgång 86
Nr 1 2020 Årgång 86

Fokus

Advokaterna siar om framtiden

Ett nytt decennium är här. Analytikerna talar om brexit, lågkonjunktur, AI och hotande klimatkris. Men vilka förändringar planerar advokatbyråerna för och hur ser advokaterna på de kommande tio åren? Advokaten har frågat avdelningarna om vilka tendenser de ser och vilka frågor som prioriteras på byråerna, och intervjuat advokaterna som rustar för framtiden.

Läs mer
Annons
Annons

Ledare

Så blir vi en stark röst

Som advokat är förmågan att lyssna in sin klient och motpartens argument en av de viktigaste förutsättningarna för att... Läs mer

Gästkrönika

Domstolarnas och domarnas oberoende i populisttider

I allt fler av världens demokratier – nya som gamla – sprider sig populismen. Den populistiska retoriken spelar på... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Nya tider, bättre tider?

Digitalisering, globalisering, terrorism och klimatfrågan är begrepp som förknippas med det just avslutade årtiondet.

Och nu har vi tagit steget in i ett nytt decennium. Förväntningarna varierar som alltid. Men starten på 20-talet blev ovanlig. En varm, blöt och blåsig start på året i stora delar av Sverige. Dramatiska händelser i Iran och skrämmande bränder i Australien. Det är svårt att tro att det kommande årtiondet blir mindre dramatiskt än det just avslutade.

Nu när 10-talet blivit historia riktar vi i denna utgåva blicken framåt och spanar mot vad som kan förväntas i advokatlandskapet de kommande tio åren (läs mer i denna utgåvas fokus). De advokater vi talat med ser flera tydliga konturer. Spaningarna från fem advokater och samfundets sju avdelningar kan sammanfattas i fyra punkter: teknik, organisation/ledarskap, rättstillgänglighet/rättssäkerhet och marknadsföring.

Med det nya decenniet inför vi i tidskriften Advokaten vissa nyheter. Det tidigare redaktionsrådet, som lades ner för flera år sedan, startar på nytt i år. Redaktionsrådets nya medlemmar, förutom redaktionen och Mia Edwall Insulander, är Sandra Danowsky Prytz, Hanna Larsson och Carl Svernlöv. Vi inför även två nya vinjetter. Den ena är Advokat i Sverige, där är det tänkt att advokater runt om i Sverige porträtteras och berättar om sin vardag. Den andra är Ny advokat, där en nybliven advokat får berätta kort om sig och sin syn på advokatuppdraget.

Trevlig läsning!

Tom Knutson
Chefredaktör