search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Verket kan föda viktig reflektion

Konst talar till känslorna och kan därmed påverka hur vi ser på världen och varandra. Det menar konstnärerna Philip Baldwin och Monica Guggisberg, som tillsammans skapat det glaskonstverk som nu hänger i Advokatsamfundets stora trappa.

Glaskonstverket You, Me and the Rest of Us, skapat av Philip Baldwin och Monica Guggisberg, monterades på väggen i Advokatsamfundets stora trappa den 2 oktober i år. Verket ingick ursprungligen i utställningen Under an Equal Sky, som visades i världsarvet katedralen i Canterbury i England under perioden maj 2018 till den 6 januari 2019.

Precis som för de övriga konstverken i Under an Equal Sky är temat för You, Me and the Rest of Us de orättvisor som präglar förhållandet mellan människor i världen. Men också motsättningen mellan individuella rättigheter och samhällets behov är en fråga som återkommer i Baldwins och Guggisbergs konst. Varför är detta så intressant att belysa?

Philip Baldwin och Monica Guggisberg svarar via e-post att de ser hur denna motsättning präglat samhället i stort sett sedan de första civilisationerna.

– Individens rättigheter har långsamt, långsamt vunnit mark. Många skulle nog till och med säga att individens rätt har gått för långt i dag. När man begrundar den narcissism som är förhärskande i samhället i dag är det frestande att hålla med. Samtidigt hotas utvecklingen av en framväxande global auktoritarism. Men det största hotet är det skrämmande stora, och växande, gapet mellan rika och fattiga, ett gap som hejas på av nyliberala krafter och laissez-faire-kapitalism, skriver de.

Konst kan spela en roll i svåra frågor kring politik och juridik, tror Baldwin och Guggisberg, genom att konsten talar känslans språk, som är grundläggande i oss människor. 

– Konst är förstås i sig varken politik eller juridik. Men konst är ett känslomässigt medium som i bästa fall talar till människans ”bättre jag”. Konst kan nå fram till grundläggande och oväntade känsloströmmar och djupa känslor, och de i sin tur påverkar vår gemensamma bild av verkligheten. Civilisationer fungerar (eller fungerar inte) på grund av ett slags avtal. Konst kan påverka det avtalet, skriver de båda.

Konstverket You, Me and the Rest of Us hänger på Advokatsamfundet på initiativ av galleristerna Anna Bromberg Sehlberg och Elin Forsberg. De båda är ägare till Galleri Glas i Stockholm, som ställt ut Baldwins och Guggisbergs verk. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander var snabb att tacka ja, och samfundet leasar nu glaskonstverket.

Philip Baldwin och Monica Guggisberg är glada och stolta över placeringen på Advokatsamfundet.

– Det är en ära för oss, som vet mycket lite om lagar, att anses värdiga att hänga på en sådan plats. Kanske tror vi att vårt verk kan fylla en funktion där. Kanske kan det ge människor, som normalt är upptagna av svåra juridiska detaljfrågor, en möjlighet att reflektera över de större frågor som lagen och rättssystemet ytterst rör, skriver de.

Philip Baldwin och Monica Guggisberg arbetar nu vidare med en ny utställning till våren, i Ebeltoft i Danmark. Här ligger fokus på människans hem, jorden, och dess plats i universum.

– Vi vill visa på människans obetydlighet i den stora helheten och samtidigt på den kraft och skönhet som finns i vår verklighet, skriver Baldwin och Guggisberg, och tillägger att de trots ämnets allvar också hoppas kunna möta de stora frågorna med en viss humor.

Philip Baldwin och Monica Guggisberg

Philip Baldwin, född 1947 i New York, och Monica Guggisberg, född 1955 i Bern, hör till världseliten bland dagens glaskonstnärer.

De båda har samarbetat i 40 år, sedan de möttes 1979 på Orrefors glasskola där de var elever.

Baldwins och Guggisbergs verk har visats över hela världen. Arbetet bedriver de huvudsakligen i sin glashytta i Wales.

Ulrika Öster och Tom Knutson

Annons
Annons