search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om Advokatdagarna

Jag höll följande inledningsanförande vid Advokatdagarna den 24 och 25 oktober.

Låt även mig börja med att hälsa er alla varmt välkomna till årets roligaste samfundsarrangemang, Advokatdagarna.

Mer än 700 advokater och biträdande jurister är här, hälften från Stockholm och andra halvan spridda över övriga avdelningar i samfundet. Det är rekord. Jag noterar särskilt att det är mer än 100 personer här från Mellersta avdelningen, nästan var femte av avdelningens advokater och biträdande jurister.

För egen del är det också med stor glädje som jag i år hälsar vår nya generalsekreterare välkommen. Som ni hörde i Mias inledningstal var hon ju en av dem som tog initiativet till Advokatdagarna för snart ett decennium sedan. Nu sluts cirkeln.

Personligen, Mia, ser jag mycket fram mot att få arbeta tillsammans med dig under de knappa två år som återstår av min mandatperiod.

Det var med stort intresse som jag lyssnade på den just avslutade paneldiskussionen. Där sades ett antal saker av stort intresse för samfundet. Särskilt tog jag fasta på vad Peter Danowsky – med sitt långa perspektiv – sade om att det är advokatkåren som måste vara stark, inte nödvändigtvis Advokatsamfundet.

Just detta, en stark advokatkår, är viktigt i dessa tider. Som ni vet lade regeringen för en månad sedan fram ett 34-punktsprogram för bekämpande av den organiserade brottsligheten. Det är långtgående. Bland förslagen finns att införa hemlig dataavläsning – propositionen kom tidigare i veckan – och att utreda såväl anonyma vittnen som kronvittnen. Andra partier vill gå ännu mer radikalt fram med särskilda visitationszoner och liknande.

I detta läge – med hård press på politikerna att göra något, nästan vad som helst känns det som ibland, för att få bukt med den grova brottsligheten – är advokaternas och Advokatsamfundets röst i den rättspolitiska debatten viktigare än på mycket länge, kanske någonsin.

Det är vårt uppdrag att värna rättssäkerhet och rättsstatliga värden. Som Peter sade, vi har en lojalitetsplikt mot rättssamhället. Den grova kriminaliteten måste bekämpas men det får inte ske med metoder som undergräver dessa värden.

Det ankommer på oss – på alla er som är här, på Mia, på mig, på styrelsen – att verka för sans, förnuft och måtta i en tid när alltfler, med allt högre röst, ropar på den ena åtgärden radikalare än den andra. Med en metafor: Barnet får inte kastas ut med badvattnet, och vi ska medverka till att det inte blir så.

Den paneldebatt jag hänförde mig till i talet var en diskussion under rubriken ”Advokatrollen samt Advokatsamfundets och advokatkårens viktigaste utmaningar” mellan Peter Danowsky, Viktor Banke och vår nya generalsekreterare, modererad av den skickliga journalisten Kattis Ahlström. Det utvecklade sig till en mycket intressant diskussion där ett antal frågor av stor betydelse för oss som kår och samfund avhandlades.

Som framgår av talet fångades mitt intresse särskilt av några av Danowskys iakttagelser på temat en stark advokatkår, där han bland annat förespråkade en ordning där många olika advokater – de med särskild kunskap på det område som är aktuellt – talar för kåren och samfundet, istället för att ett fåtal personer uttalar sig för samfundets räkning oavsett sakområde.

Annars är ju kärnan i Advokatdagarna seminarierna. Jag höll själv ett av dessa (Edition i skiljeförfarande) och innan jag började kom en deltagare fram till mig och berättade att han var mycket nöjd med programmet – vid vart och ett av de sex (parallella) seminarietillfällena hade han hittat åtminstone ett ämne som var direkt relevant för honom i hans yrkesverksamhet. Det är så det ska vara: Hög arbetsnytta, kombinerat med vidare utblickar och en trevlig fest!

Christer Danielsson
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons