search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Ahlin, Per: Juridik och politik : en introduktion (2. uppl. Jure. 83 s.)

Antonson, Jan: Skatt på skog : enskild näringsverksamhet / Jan Antonson, Katarina Bartels, Urban Rydin (4. uppl. Norstedts juridik. 727 s. Skattebiblioteket)

Bernitz, Ulf: Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (5. uppl. Norstedts juridik. 249 s.)

Bring, Thomas: Förundersökning / Thomas Bring, Christian Diesen, Simon Andersson (5. uppl.  Norstedts juridik. 621 s.)

Domeij, Bengt: Patent och företagshemligheter (2. uppl. Iustus. 235 s.) 

Dryselius, David: Avtalsviten : effekter och rättsverkningar (Lund University. 387 s. Diss. Lunds universitet, 2019)

Elliot, Hans: Rekonstruktionspraktikan (5. uppl. Limhamnsgruppen. 141 s.)

Forsberg, Niclas: Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV (5. uppl. Norstedts juridik. 761 s.)

Grahn-Farley, Maria: Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen : FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten (Iustus. 127 s.)

Gustafsdotter, Jeanette: Journalistikens lagar : om medierätt, etik och att hitta fakta (Morfem. 214 s.)

Hallsteinsen, Peter: Alminnelig obligasjonsrett (Oslo : Gyldendal, 2018. 758 s.)

Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt 2 : kontraktsrätt. H. 1, Särskilda avtal / Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson (7. uppl. Norstedts juridik. 386 s.)

Källström, Kent: Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok / Kent Källström, Jonas Malmberg, Sören Öman (2. uppl. Iustus. 170 s.)

Larsson, Nils: Upplåtelser för ledningar i praktiken / Nils Larsson, Stieg Synnergren (3. uppl. Norstedts juridik. 179 s.)

Lødrup, Peter: Oversikt over erstatningsretten / Peter Lødrup, John Asland, Bjarte Askeland (9. utg.  Oslo : Cappelen Damm akademisk, 2018. 133 s.)

Madell, Tom: Kommunallagen : en kommentar / Tom Madell, Olle Lundin (2. uppl. Norstedts juridik.  409 s.)

Nielsen, Ruth: EU-arbejdsret (5. udg. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 737 s.)

Nilsson Hjorth, Bob: Bostadsrättslagen : ombildningslagen, omregistreringslagen : en kommentar / Bob Nilsson Hjorth, Ingrid Uggla (6. uppl. Norstedts juridik. 649 s. Gula biblioteket)

Stiftelsehandboken / Peter ­Aamisepp, Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren ­Lewin (3. uppl. Norstedts ­juridik. 227 s.)

Söderström, Rebecca: Kapitalmarknadsrätt (2. uppl. Iustus. 212 s.)

Tegelberg, Lars: Köp av bostadsrätt : med en introduktion till förmedlingsarbetet (Norstedts juridik. 295 s.)

Westermark, Dennis: Om incitamentsprogram / Dennis Westermark, Monica Lagercrantz, Ola Svanberg (Norstedts juridik. 406 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons