search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser aktuellt

Offentlig sektor lockar jurister

FN, Regeringskansliet och Utrikesdepartementet är de svenska juristernas drömarbetsplatser. Det framgår av Universums årliga ranking av juristarbetsplatser. Genomgående tycks den offentliga sektorn locka jurister mer än den privata. Även Säpo och Polisen hamnar på fem i topp. Endast två advokatbyråer återfinns bland de 50 mest populära: White & Case och Mannheimer Swartling på platserna 47 respektive 48. Undersökningen omfattar drygt 21 000 yrkesverksamma jurister från olika sektorer.

Johan Danelius blir nytt justitieråd i HD

Expeditionschefen i Justitiedepartementet och tidigare advokaten Johan Danelius utnämndes i september av regeringen till justitieråd i Högsta domstolen. Johan Danelius har arbetat i Justitiedepartementet sedan 2012. Dessförinnan arbetade han i tre år på Hamilton advokatbyrå. Johan Danelius tillträder som justitieråd den 20 januari 2020.

Stor uppslutning vid höstens Hildamöte

Mer än 20 ”storhildor” samlades när nätverket Hilda höll sitt höstmöte på Advokatsamfundet den 16 september. Mötet var det första under ledning av Advokatsamfundets nya generalsekreterare Mia Edwall Insulander. Under mötet hälsades också flera nya medlemmar i nätverket välkomna.

Rätt om Advokat-SM

I Advokaten nr 7 2019 blev det dubbelt fel om advokat-SM i fotboll. Rätt ska vara att SM spelades på Östermalms IP i slutet av augusti.

Pierre Hultman ny annonssäljare

Pierre Hultman är ny kontaktperson för annonsförsäljningen i tidskriften Advokaten. Pierre Hultman är grundare av Mediakraft och har en gedigen erfarenhet från både tryckta och digitala medier. Han ersätter Robert Wallner som går vidare till nya utmaningar. 

Nya uppdrag och priser

• Advokaten och professorn Kaj Hobér har fått ta emot festskriften Forward! – Bперёд! – Framåt! : Essays in Honour of Prof Dr Kaj Hobér.

• Advokatsamfundets tidigare generalsekreterare, Anne Ramberg, har tilldelats det nyinstiftade Kerstin Hesselgren-priset.

• Advokat James Hope på Vinge har utsetts till ny ledamot av London Court of International Arbitration samt som skiljeman i den internationella panelen av International Centre for Dispute Resolution (ICDR).

• Advokat Erik Danhard har utsetts till delägare på Kanter. Danhard kommer närmast från Hamilton.

• Stefan Erhag har utsetts till till managing partner och Frida Rydin till vice VD på Advokatfirman Delphi i Stockholm.

• Advokaterna Maria Fahlcrantz, Niklas Gyllentrost och Eric Ödling har utsetts till delägare i AG Advokat.

• Advokaterna Dan Engström och Elin Nilsson lämnar advokatbyrån Nova där Engström har varit managing partner för att starta en egen boutiquebyrå.

• Advokaterna Johannes Ericson och Magnus Rydberg blir delägare i Setterwall. De båda lämnar därmed Hamilton Advokatbyrå.

• Advokat Tomas Marcusson har valts till ny styrelseordförande för advokatfirman Nordia i Stockholm.

• Carl Näsholm ansluter till Wistrand där han ska arbeta med IT-rätt.

• Hovrättslagmannen Johan Sjöö har utnämnts till lagman i Förvaltningsrätten i Malmö.

• Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt i Uppsala, har utsetts till ledamot av ledningsgruppen för ”WASP-HS”, Wallenbergprogrammet för AI, autonoma system och programvara inom humaniora och samhällsvetenskap.

Annons
Annons