search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättsstatsprogram väckte engagemang

I en tid när rättsstaten urholkas i många närliggande länder behöver vi i Sverige förstärka skyddet för grundläggande fri- och rättigheter. Det anser Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen, ICJ, som tagit fram ett program för hur rättsstaten kan förstärkas. 

Programmet diskuterades vid ett välbesökt seminarium i riksdagens förstakammarsal den 17 september. De olika delarna i programmet har tagits fram i olika arbetsgrupper, och presenterades en i taget för vidare diskussion. Det rådde stor enighet i salen om att rättsstaten behöver stärkas. Meningarna gick dock isär lite om hur detta ska ske. Förra justitiekanslern Anna Skarhed, som presenterade avsnittet om domstolarna, var till exempel tveksam till om det verkligen var rätt väg att gå att ge domstolarna större makt. Snarare, ansåg Skarhed, behöver respekten för demokratin och rättsstaten inympas i oss alla med modersmjölken.

Programmet ska nu bearbetas utifrån de olika synpunkter som kommit in, innan slutprodukten är färdig.

Annons
Annons