search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Helhetsperspektiv på ”rättskedjan” efterlyses

Riksrevisionen har utvärderat hur ”rättskedjan” – polis, åklagare, domstolar och kriminalvård – styrs.

Vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles seminarium den 20 september presenterade utredaren Helena Fröberg rapporten Styrningen av rättskedjan.

Enligt rapporten är styrningen fokuserad på central nivå, och strategisk diskussion saknas. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen gör rättskedjefokus tydligare och att myndigheterna söker samsyn i strategiska frågor.

Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren, riksåklagare Petra Lundh, Kriminalvårdens tillförordnade generaldirektör Stefan Strömberg och rikspolischefens kanslichef Eva Årestad Radner delade uppfattningarna i rapporten.

Martin Holmgren framhöll att domstolarna har en oberoende roll och inte ägnar sig åt brottsbekämpande verksamhet. stefan strömberg kommenterade den rättspolitiska debatten:

– Det saknas en sammanhållen vilja. Man tar upp enstaka frågor i stället för att fundera över hur vi långsiktigt kan få ett väl fungerande rättsväsende. Partiella reformer är dagens melodi, som leder till att systemen bryts upp.

Styrningen av rättskedjan”, RiR 2019:15

Annons
Annons