search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier på gång

Två år efter uppropet #medvilkenrätt fortsätter arbetet för jämställdhet och mot sexuella trakasserier i advokatvärlden. Ett förslag till åtgärdsprogram presenterades för styrelsen i oktober och ska vara klart i början av nästa år.

Syftet med programmet, som tagits fram av den referensgrupp som bildades i maj 2018, är att förebygga förekomsten av sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på landets advokatbyråer.

Advokat Hanna Larsson är sammankallande i referensgruppen, som har arbetat intensivt sedan starten 2018.

– Jag är mycket nöjd med förslaget, som jag också uppfattade togs emot positivt av styrelsen. Referensgruppen består av en otroligt bra och klok grupp människor. Vi har haft konstruktiva samtal, och jag tror att det här förslaget kan vara till effektiv hjälp både för de kolleger som utsatts för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på sin arbetsplats och för advokatbyråerna i deras förebyggande arbete, säger Hanna Larsson.

Arbetet med åtgärdsförslaget fortsätter nu i samarbete med Advokatsamfundets kansli. Planen är att det färdiga förslaget ska underställas styrelsen för beslut under början av 2020.

Förutom åtgärdsprogrammet har referensgruppen också bistått styrelsen i arbetet med den enkät om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som Advokatsamfundet skickade ut till samtliga ledamöter i februari 2019.

Gruppen arbetar även för att alla anställda på landets advokatbyråer ska ha tillgång till stödsamtal.

Referensgruppen har också tagit sig an den svåra och mångfacetterade frågan om varför kvinnor väljer att lämna advokatyrket i större utsträckning än män, och ett samarbete med forskare vid Stockholms universitet har inletts.

– Det finns mycket ny och intressant forskning inom ämnet jämställdhet i arbetslivet, som vi tror att advokatbyråerna är mycket intresserade av att ta del av. Vi hoppas kunna tillgängliggöra den kunskapen, säger Hanna Larsson.

Om referensgruppen
Referensgruppen skapades i samband med den hearing som ägde rum på Advokatsamfundet i maj 2018 med anledning av uppropet #medvilkenrätt, och ska stödja styrelsens arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor. Referensgruppen har varit öppen för alla som vill delta, och har nu tretton medlemmar från bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Medlemmarna är ledamöter och biträdande jurister från såväl affärsbyråer som humanjuridiska byråer.

Annons
Annons