search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Krav: Stoppa våldet mot filippinska advokater
Över 150 nationella och internationella advokatorganisationer från hela världen, däribland Sveriges advokatsamfund, kräver nu att Filippinernas regering sätter stopp för det omfattande våldet mot advokater och jurister i landet. De undertecknande organisationerna begär också att regeringen agerar för att de attacker som drabbar advokater och jurister ska utredas och bestraffas, vilket sällan sker idag.

Sedan president Dutertes tillträde till makten sommaren 2016 har situationen för advokater, åklagare och domare i Filippinerna kraftigt försämrats. Under de senaste tre åren har minst 46 jurister, advokater, åklagare, domare och pensionerade domare, dödats i landet. Ytterligare åtta jurister har överlevt olika attacker.

M&A: global minskning men ökning i Europa
Aktiviteten på den globala M&A-marknaden minskade med 16 procent och uppgick till 729 miljarder dollar under det tredje kvartalet 2019, jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade aktiviteten med 45 procent på den europeiska marknaden. Den tydligaste minskningen märktes på USA-marknaden, där nedgången var hela 40 procent. Även den asiatiska aktiviteten minskade.
Källa: Reuters

EU-myndighet mot penningtvätt övervägs
EU:s finansministrar överväger att skapa en EU-gemensam myndighet mot penningtvätt. Frågan diskuterades vid ekofinmötet i början av oktober. Enligt Dagens industri, som
rapporterar om planerna, gick dock meningarna isär om vilken som är den bästa vägen att bekämpa penningtvätt: ökat sam­arbete mellan nationella myndigheter eller en central EU-myndighet.

Annons
Annons