search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättshjälp lika viktigt som skolor

Ett fungerande rättshjälpssystem är lika viktigt för ekonomin som skolor och sjukhus, enligt en färsk internationell rapport. 

Bakom rapporten står Världsbanken tillsammans med advokatorganisationen International Bar Associations (IBA) kommitté för rättstillgänglighet och rättshjälp. Rapporten bygger på en genomgång av mer än 50 rättshjälpsprogram världen över, där kostnader och fördelar har lyfts fram.

Slutsatsen blir att ökad ”access to justice” kan gynna näringslivet, ekonomin som helhet och hela samhällen. Rättshjälpen beskrivs som lika viktig för samhällets utveckling som fungerande skolor och sjukhus.

Rapporten A Tool for Justice: A Cost Benefit Analysis of Legal Aid kan laddas ner från IBA:s webbplats, www.ibanet.org.

Annons
Annons