search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Litteratur kan skapa förståelse för sammanhangen

Universitetslektorn Leif Alsheimer förfärades av sina juriststudenters brist på bildning. En obligatorisk skönlitteraturkurs blev lösningen. Projektet togs emot positivt, men levde inte vidare.

Leif Alsheimer, som tidigare varit advokat, verkade från mitten av 1990-talet som universitetslektor vid det affärsrättsliga programmet vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. I en utvärdering av litteraturprojektet beskriver han sina känslor inför studenternas brist på litterär bildning.

”När jag började undervisa inom de instrumentella juridikkurserna 1995 blev jag chockerad över hur lite studenterna visste om världen och om varför förhållanden är som de är. De unga studenternas historielöshet och omedvetenhet om existentiella frågor var faktiskt skräckinjagande” säger Leif Alsheimer bland annat.

Bristen på bildning märktes bland annat genom att litterära anspelningar, som moment 22 eller att en situation liknade Kafkas Processen föll helt platt. Enligt Alsheimer kunde studenterna inte ens resonera kring frågan om Emil i Lönnebergas Katthult kunde betecknas som ett rättssamhälle.

Alsheimers reaktion blev att ta fram en litteraturkurs, Core curriculum. Syftet med kursen var att få studenterna att bättre förstå vikten av att människor respekterar och vårdar andra individer, demokratiska principer och rättsstaten.

Konkret innebar Core curriculum att studenterna, förutom den ordinarie juridiska kurslitteraturen, förväntades läsa och diskutera omkring 120 böcker och texter som på olika vis speglade bildningskursens kärnbudskap. Studenterna hade också möjlighet att diskutera böckerna vid ett antal seminarier ledda av Leif Alsheimer. Varje student fick också vid en skriftlig tentamen en gång per termin ge sin syn på en frågeställning kopplad till ett bildningstema.

Obligatoriskt programinslag

Satsningen fick mycket medial uppmärksamhet. Enligt Högskoleverkets utvärdering 2001 var studenterna också nöjda med kursen. Studenterna uppgav bland annat att kursen utmanade dem intellektuellt och breddade deras juridisk-ekonomiska utbildning med historisk/filosofisk och statsvetenskaplig/politisk ämneskunskap. Bildningsinslaget var ett obligatoriskt programinslag men gav inga högskolepoäng.

Efter omkring tio år lämnade Leif Alsheimer Internationella handelshögskolan för att i stället verka som skribent och debattör. Core curriculum-projektet rann ut i sanden. Leif Alsheimer avled år 2010, 57 år gammal. Det affärsrättsliga programmet i Jönköping lades ned år 2013.

Även på läkarprogrammet har idéer liknande Alsheimers slagit igenom. Vid Linköpings universitet läser läkarstudenterna sedan 2004 en obligatorisk så kallad litteraturstrimma. Strimman innebär att studenterna läser skönlitteratur, som sedan diskuteras i mindre grupper. Syftet är att stimulera till reflektion och att skapa en helhetssyn på människan.

Även andra universitet uppmuntrar på olika sätt läkarstudenter att läsa skönlitteratur, i vissa fall främst litteratur som på olika sätt berör sjukvård, hälsoproblem och beroendeproblematik.

Ulrika Öster och Tom Knutson

Annons
Annons