search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Konst ska ge frihet inför det okända

Framtidens ledare och företagare behöver reflektera mer och bli mer empatiska och mer kreativa. Det anser Handelshögskolans ledning som tagit konsten till hjälp för att förbereda ekonomistudenterna inför en oviss framtid.

På Handelshögskolan i Stockholm drillas framtidens företagare och chefer i bland annat ekonomi och ledarskap. Tempot är högt och utbildningen har hög status i näringslivet.

Men sedan 2013 konfronteras studenterna också på olika sätt med konst i en ­medveten pedagogisk satsning som fått namnet SSE Art Initiative. Verksamheten är omfattande, med bland annat kontinuerliga visningar av videokonst, separat- och ­grupputställningar och en växande konstsamling.

Isak Nilson var med och startade projektet och är i dag ansvarig för det. Han betonar noga att konsten inte är tänkt att vara dekorativ, utan att syftet är pedagogiskt.

– Vi har olika former av pedagogiska seminarier kring de olika aktiviteterna. Vi har också forskarkonferenser och seminarier med frågor runt filosofi, estetik och ekonomi, berättar han.

Även allmänheten bjuds in av Handelshögskolan att ta del av konsten, igenom föreläsningar och öppna visningar.

Förutom konstinitiativet uppmärksammar Handelshögskolan också skönlitteraturen genom projektet SSE Literary Agenda. Agendan bygger på olika former av bokcirklar, där fakultet och studenter möts och diskuterar skönlitterära böcker kring samhällsrelevanta teman, eller lyssnar på internationellt erkända författare.

Intellektuellt klipulver

Det är alltså en omfattande satsning som görs på konst och litteratur just nu. Men vad har egentligen konst och skönlitteratur med ekonomistudier att göra?

Ganska mycket, anser professor Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan. Han berättar om Handelshögskolans utbildningsmission (se fakta nedan), som bland annat betonar förmågan till reflektion och empati. Tanken bakom missionen är att en okänd och komplex framtid kräver ledare och företagare som, med filosofen Ingemar Hedenius ord, är ”fri och levande i förhållande till det okända”. Konsten är en väg att nå det högt ställda målet, anser Strannegård.

– Konsten fungerar som ett intellektuellt klipulver och den stimulerar både reflektion, självkännedom, empatisk förmåga och kreativitet. Att studenterna utsätts för en värld som de kanske inte riktigt förväntar sig eller verk och händelser som de kanske inte riktigt förstår, tror vi gör utbildningen bättre. Den blir mer kunskapsintensiv, säger han.

Isak Nilson, som själv studerat både konstvetenskap och arkitektur före utbildningen på Handelshögskolan, har en liknande uppfattning.

– Det ligger i konstens väsen att skapa det nya, och utmana föråldrade tankesätt. Den hjälper oss att tänka nya tankar och omfamna det oförutsedda, fastslår Isak Nilson.

Blir provocerade

Konstinitiativet på Handelshögskolan har mött mycket uppskattning bland studenterna, berättar Isak Nilson. Föreläsningarna är som regel fullbokade, och det blir dynamiska samtal, enligt Nilson. Vissa delar av projektet drivs också av studenterna själva, som en föreläsningsserie riktad till studenter.

Det händer att studenter blir provocerade och reagerar på vissa verk. För Lars Strannegård är det dock bara positivt, eftersom det stimulerar till diskussion. Och Isak Nilson är av samma uppfattning.

– Vi ser ett värde i att konsten utmanar hur vi tänker kring oss själva, samhället och världen runt omkring oss, säger han.

Men hur har då Handelshög­skolan lyckats i sitt uppsåt att med hjälp av bland annat konst och litteratur skapa framtidens ledare och företagare? Några direkta effektmätningar av konst- och litteraturprojekten har inte genomförts, ­berättar Lars Strannegård. Samtidigt ser man att de utexaminerade studenterna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden.

– Arbetsgivarna tycker att våra studenter möter deras behov, det ser vi som det bästa betyget, säger Lars Strannegård.

Även juriststudenter skulle ha stor glädje och nytta av ett ökat inslag av kultur i utbildningen, anser både Lars Strannegård och Isak Nilson.

– Om det är någon som är betjänt av att se världen ur olika perspektiv och att träna upp sin empati, så är det just jurister. Konsten och skönlitteraturen har förmågan att öppna upp andra världar och förmå oss att föreställa oss att vara en annan person i en annan tid. Det skulle jag säga är en kärnkompetens för jurister, fastslår Lars Strannegård.

SSE Art Initiative

SSE Art Initiative är samlingsnamnet på en rad aktiviteter med fokus på konst och konstupplevelser på Handelshögskolan i Stockholm. SSE Art Initiative arrangerar bland annat visningar av videokonst, separat- och grupp­utställningar, konstvisningar för studenter och för allmänheten samt forskarseminarier. Handelshögskolan har också inom projektet en egen växande konstsamling.

Konstinitiativet är ett sätt att förverkliga Handelshögskolans utbildningsmission. Missionen  formuleras genom akronymen FREE, där bokstäverna står för Fakta- och vetenskapsbaserad, Reflektion och självkännedom, Empatisk och kulturellt känslig samt Entreprenöriell och ansvarstagande.

Jakten på den bildade ingenjören

Per Högselius, professor vid KTH, undrade i en understreckare i Svenska dagbladet den 10 oktober vart den bildade ingenjören tagit vägen. Det är, skriver Högselius, ”inte osannolikt att det finns ett samband mellan bildningens förlorade status på de tekniska högskolorna och den övertro på enkla lösningar som präglar samtiden”.

Ulrika Öster och Tom Knutson

Annons
Annons