search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Källor till Fokus ”Den bildade advokaten”

• Anesten, Oscar; Sundell, Joachim: Sölvesborg kommun stoppar inköp av ”utmanande samtidskonst”, SVT Nyheter, 9 september 2019.

• Baldwin & Guggisbergs webbplats, www.baldwinguggisberg.com.

• Bergstedt, Eva: Skönlitteratur vidgar vyerna för blivande läkare, LiU-nytt, 2016.

• Cairone, Cinzia; Sjödin, Ida: Konst och företagande. En studie av konstsamlingars betydelse inom företag, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp.

• Hakelius, Johan: Den eviga trotsåldern, Fokus 4–10 oktober 2019.

• Högselius, Per: Vart tog den bildade ingenjören vägen?, Svenska dagbladet, 10 oktober 2019.

• Högskoleverket: Core Curriculum – en bildningsresa. Utvärdering och beskrivning av ett bildningskoncept för högskole­studenter, Högskoleverkets rapportserie 2001:20 R.

• Lindkvist, Hugo: SEB köper konst för miljoner, DN, 2 juni 2017.

• Palm, Johanna: Sölvesborgs kulturchef: Har inte köpt utmanande konst på 10 års tid, SVT Nyheter, 10 september 2019.

• Wolodarski Grundberg, Karin: Därför fyller advokaten sina väggar med konst, Dagens industri, 28 juni 2018.

• Wolodarski Grundberg, Karin: SEB:s djärva konstsatsning – säljer av gamla storverk, Dagens industri, 11 augusti 2018.

Annons
Annons