search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Att hålla förhör betraktas som en ädel konst av skotska advocates

Ingrid Olsson, Advokatbyrån Lundia i Lund, och Erika Olofsson, Gernandt & Danielsson i Stockholm, deltog i årets European Lawyers’ Programme, som ordnas av skotska Faculty of Advocates och European Lawyers’ Association. Under 2½ månad fick de följa domare och advokater i Edinburgh.

Varför har ni intresserat er för skotsk rätt?

Ingrid: Jag hade egentligen inget utpräglat intresse för skotsk rätt på förhand. Genom Advokatsamfundet fick jag vetskap om möjligheten att delta och såg en annorlunda och intressant möjlighet att utvecklas professionellt.

Erika: Jag håller med om vad Ingrid säger. Dessutom har jag tidigare besökt Skottland och är mycket förtjust i landet, speciellt naturen, varför jag extra gärna tog chansen att åka just dit.

Vad har ni gjort under programmet i Skottland?

– Programmet inleddes med två veckors introduktion till skotsk rätt och det skotska rättssystemet. Därefter fick vi möjligheten att skugga en domare var och fyra advocates (motsvarigheten till engelska barristers) i domstol och på möten. De advocates som vi skuggade kallades för ”Devilmasters” och de refererade till oss som ”Eurodevils”. Tydligen är ”devil” en gammal synonym till lärjunge i Skottland.

Vad var mest intressant med att få följa kvalificerade skotska domare och advokater i deras arbete?

– Möjligheten att få insyn i hur kolleger i ett annat rättssystem ser på olika juridiska frågeställningar, rollen som advokat och vad som utgör skickligt advokatarbete. Att få diskutera pågående mål med advocates och domare var oerhört lärorikt, inte minst för att det ofta visade sig att vi hade väldigt olika infallsvinklar på grund av att vi har skolats i olika rättssystem.

Hur skiljer sig det skotska rättssystemet från det engelska?

– Skottland har ett helt eget juridiskt system, är sin egen jurisdiktion och har sina egna juridiska traditioner jämfört med England. Till skillnad från England, vars rättssystem baseras på common law, har Skottland ett mixat rättssystem.

Hur skiljer det sig att vara advokat i Skottland jämfört med i Sverige?

– Det skiljer sig avsevärt på flera sätt, framför allt genom att Skottland har solicitors och advocates (i England solicitors och barristers). En klient anlitar i regel en solicitor i första hand, men eftersom en solicitor inte har rätt att processa i samtliga domstolar måste i de flesta fall även en advocate anlitas. Advocates’ huvuduppgift är att processa i domstol, och jämfört med i Sverige har de betydligt mindre klientkontakt – det sköts i stället av solicitorn. Som en del av advocates’ oberoende får de inte vara anställda, utan driver egna firmor. Rent praktiskt sitter de inte på advokatkontor, utan har i stället tillgång till ett biblio­tek där de flesta advocates utför sitt arbete och förbereder sig inför sina förhandlingar. För en svensk är det ett något märkligt system från sekretessynpunkt, då två motpartsombud kan arbeta med samma mål mitt emot varandra i biblioteket och till exempel använda samma skrivare. När de behöver diskutera en domstolsprocess med en kollega går de fram och tillbaka i en stor sal – argumentet är att ingen kan smyga sig på och överhöra en diskussion om man är i rörelse!

Vilken nytta kan svenska advokater ha av kunskaper om skotsk rätt?

– Att hålla förhör och motförhör betraktas som en ädel konst av skotska advocates. Varje förhör har föregåtts av minutiösa förberedelser, där samtliga omständigheter analyseras grundligt för att avgöra vilka frågor som bör ställas och inte. Man får också ökad förståelse för deras rättssystem och sätt att uttrycka sig på, vilket är guld värt om man har kontakt med brittiska jurister i sitt arbete.

Annons
Annons