search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Viktigt att planera för pensionen vid bodelning

Varje år sätts stora summor pengar in för framtida pensioner. Men hur ska egentligen pensionsavsättningar och pensionsrätt hanteras vid en bodelning? Margareta Brattström, professor i civilrätt, särskilt familjerätt, redde ut vad som gäller.

Frågan om pensionsrätter och hur de ska hanteras i en bodelning är viktig inte bara för att det handlar om stora värden. En annan aspekt är förstås de märkbara skillnaderna mellan kvinnor och män i lön, bland annat som en följd av deltidsarbete, och därmed också i pension. Kvinnors pension är i genomsnitt 27 procent lägre än mäns, när både den allmänna pensionen och tjänstepensionen räknas med.

– Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men vi har fortfarande en del kvar, konstaterade Margareta Brattström.

Pensionsrätt är i grunden giftorättsgods, men undantas ofta från bodelning enligt en särskild bestämmelse, konstaterade Margareta Brattström, som ingående presenterade de regler som styr hanteringen av pensionsrätt.

En grundregel för alla är att i god tid i livet planera för pensionen och att vid behov på olika sätt försöka jämna ut pensionen eller andra tillgångar mellan makarna. Margareta Brattström rekommenderade också advokaterna att be sina klienter att ta fram webbplatsen minpension.se, som ger en bild över pensionssituationen, så att denna också kommer med i bodelningen.

Margareta Brattström förutspådde också en renässans för underhåll mellan makar.

– Jag kan inte säga att det har blivit det än, men det borde bli.  Det relativt nya systemet att pensionen tjänas in under hela livet medför att till exempel några års deltidsarbete får stark påverkan på pensionens storlek, något som föranlett lagstiftaren att flagga för att man när det gäller underhåll efter äktenskapsskillnad ska ta särskild hänsyn till om den ena maken behöver bidrag för att skaffa sig pensionsskydd.

Ulrika Öster