search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Var tredje förtroendevald utsätts för hot eller våld

Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren, men det är få som anmäler. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet.

Var tredje förtroendevald (30 procent) uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018, vilket är den högsta nivån sedan Brå började mäta utsatthet bland förtroendevalda. Hot och trakasserier står för den främsta ökningen. Det är en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär. Kvinnor är också något mer oroliga för att utsättas för hot, våld och trakasserier. Rapporten bygger på svar från drygt 8 000 förtroendevalda i stat, kommun och landsting.

Brå: Politikernas trygghets­undersökning 2019

Annons
Annons
Annons