search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Samtal om advokatkårens utmaningar väckte engagemang

Advokatsamfundet kan göra mer för att stötta advokaterna i deras viktiga arbete. Det ansåg advokaterna Peter Danowsky och Viktor Banke som samtalade med generalsekreterare Mia Edwall Insulander vid inledningen av Advokatdagarna. Generalsekreteraren höll med, och menade att en enad advokatkår innebär en ännu starkare röst i debatten.

Journalisten Kattis Ahlström, som agerade moderator, inledde samtalet med några frågor till generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som också fick chans att presentera sig. Hon konstaterade bland annat att hon nog skulle komma att sakna samtalen med klienterna, men också att hon nu ville arbeta med och för advokaterna som hon får göra i sin nuvarande roll.

Mia Edwall Insulander betonade vikten av att samfundet är enat och att samfundets och advokaternas röst blir hörd i den rättspolitiska debatten, innan Kattis Ahlström bad advokaterna Peter Danowsky och Viktor Banke komma upp på scenen.

Peter Danowsky, som varit verksam som advokat i snart 40 år, berättade om hur hans engagemang för Advokatsamfundet vuxit fram redan när han som biträdande jurist arbetade på Göran Luterkorts advokatbyrå. Luterkort var under en period ordförande i samfundet, och han förde in sin biträdande jurist i det nätverk som samfundet och i synnerhet avdelningen erbjöd.

Danowsky stack också ut hakan när han hävdade att ett starkt advokatsamfund inte är något primärt intresse. Snarare är det advokatkåren som har stor betydelse i samhället. Advokatsamfundets primära uppgift är att stärka advokatkåren, inte sig självt.

– Många enskilda advokater som arbetar i många olika ärenden, det är rättsstatens kraft, hävdade Danowsky.

Advokatsamfundet kan samtidigt stötta advokaterna i detta viktiga arbete. Peter Danowsky önskade också att se att Advokatsamfundets arbete nu skulle rikta sig mer inåt än det gjort på senare år och att fler advokater ska komma till tals i debatten.

Viktor Banke konstaterade att Advokatsamfundet för många unga advokater och jurister är ett ganska abstrakt begrepp som man inte har någon direkt relation till.

Mia Edwall Insulander höll med om mycket av det som framförts. Hon konstaterade att det ena inte behöver utesluta det andra: Advokatsamfundet kan vara en viktig röst i rättsdebatten, men gemensamt med advokaterna.

– Vi blir en starkare röst om vi är enade, sammanfattade hon.

Viktor Banke lyfte också fram att det faktiskt är i advokaternas eget intresse att bygga en samhörighet inom kåren. Ett sätt att främja det är att, som hans byrå gör, tidigt skicka sina biträdande jurister på den första delkursen på vägen mot Advokatexamen.

– Jag upplevde själv den delkursen som revolutionerande för min egen förståelse av vad det är att vara advokat, sa han, och tillade att de flesta unga jurister inte har någon egentlig aning om vad advokatrollen innebär.

Peter Danowsky instämde.

– Jag tror att delkurserna är en väldigt viktig uppgift för Advokatsamfundet, inte minst för att jurister får tillfälle att träffa varandra över verksamhetsgränserna, fastslog han.

Kurserna kan på detta sätt bidra till att jurister tidigt bygger viktiga nätverk och får kontakt med kolleger att fråga, samarbeta med och att hänvisa till, menade Danowsky, och fortsatte:

– Kanske borde samfundet följa upp detta lite mer, och hjälpa till att skapa former för nätverk på avdelningsnivå.

Även Mia Edwall Insulander höll med om att delkurserna är viktiga.

– Den där wow-känslan som Viktor fick på första delkursen, den gäller det att behålla, så att den följer med i advokatens dagliga arbete, sa hon.

De tre advokaterna diskuterade också arbetsmiljön på advokatbyråerna, stress och hot mot advokater. Mia Edwall Insulander förklarade att alla dessa områden är viktiga för Advokatsamfundet. Hon uppmanade också alla advokater som utsätts för hot att kontakta samfundet.

Hoten har delvis samband med framväxten av sociala medier, där tonen ofta är hårdare än i verkliga livet. Alla tre på scenen har själva utsatts för hot.

– Problemet med hot är att det är så otroligt effektivt. Rent rationellt kan man förstå hur liten sannolikheten är för att bli utsatt för något, men det kryper liksom innanför skinnet på en. Det blir till sist en yttrandefrihetsfråga, för hoten gör att man inte vågar ta debatten, sa Viktor Banke.

Peter Danowsky tog upp tråden om jämställdhet på advokatbyråerna. Han konstaterade att de stora byråerna klarar detta själva och många gånger har kommit långt, men att det är betydligt svårare för mindre byråer. Här behövs mer hjälp från Advokatsamfundet att hitta konkreta åtgärder, ansåg Peter Danowsky.

Kattis Ahlström bad avslutningsvis panelen att ge sin bild av advokatrollen i framtiden. Peter Danowsky påpekade att advokaten, förutom lojaliteten med klienten, också har en lojalitet med rättssamhället.

– För att värna rättssamhället måste advokaten ibland höja blicken och fundera på vad han eller hon gör, och om det går att påverka klienten i positiv riktning. Där tror jag att man ofta har en möjlighet att stärka rättsstaten, sa han.

Mia Edwall Insulander instämde, och pekade på att advokaten förutom lojalitet med klienten också ska arbeta med integritet.

– Det innebär att advokaten ska ha en dia­log med klienten för att uppnå ett fullgott slutresultat, fastslog hon.

Viktor Banke delade denna uppfattning och påpekade att advokaten också är skyldig att vara lojal med advokatkåren för att upprätthålla förtroendet för advokatkåren och advokattiteln.

– Det är oerhört viktigt att advokaten hela tiden reflekterar över sin egen roll i samhället, men också att man aldrig tummar på integriteten, sa han.

Ulrika Öster