search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Rebelldomstolar kan vara tillåtna under krigets lagar

Rebellgrupper kan under vissa omständigheter upprätta domstolar som är tillåtna under krigets lagar.

Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, talade under rubriken Lagföring i Sverige av internationella brott. Klamberg konstaterade inledningsvis att uppskattningsvis 95 procent av den forskning och det som skrivs i ämnet handlar om de domstolar och de rättegångar som äger rum i Haag i Nederländerna. Och endast 5 procent handlar om rättegångar i nationella jurisdiktioner, till exempel Sverige.

– Det är lite olyckligt eftersom hela systemet bygger på att den här typen av rättegångar i första hand ska ske nationellt, inte internationellt. Det senare är tänkt att vara en sista åtgärd när det inte har fungerat på nationell nivå.

Klamberg berättade om rättegångar i Sverige, de relevanta reglerna och tillämplig lagstiftning i svenska domstolar. Han gick även in på de fall som varit i Sverige. Hittills har det hållits tolv rättegångar i Sverige som rör internationella brott.

Klamberg berättade att för att förstå internationell straffrätt måste man inse att olika områden överlappar varandra. Det handlar om mänskliga rättigheter och krigets lagar (internationell humanitär rätt).

Mark Klamberg tog även upp frågan om rebellgrupper under inbördeskrig kan upprätta domstolar. Klamberg, som utrett rättsfrågan i samband med en rättegång i Stockholms tingsrätt, kom fram till att rebeller enligt krigets lagar kan upprätta domstolar och genomföra rättegångar om domstolarna är oberoende, opartiska och garanterar grundläggande rättssäkerhetsgarantier.

– Det här har väckt ett enormt intresse utomlands. I väpnade konflikter är det här ett ganska vanligt fenomen. Om det är så att det finns en rebellgrupp, som kontrollerar ett område en längre tid, så finns det ett legitimt intresse av att det råder lag och ordning även om det råder en konflikt, sa Mark Klamberg som berättade att omvärldens allmänintresse var så stort att tingsrättsdomen översatts till tre olika engelska uppsättningar.

Mål nr B 3787-16 vid Stockholms tingsrätt och mål nr B 2259-17 i Svea hovrätt

Tom Knutson