search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Rättssäkerheten central för JO

Advokater kan ha praktisk nytta av att hålla koll på JO:s beslut, men också bidra till JO:s viktiga uppdrag att värna rättssäkerheten, menade chefs-JO Elisabeth Rynning.

– Vi får inte vara naiva och tro att det i Sverige alltid kommer att vara okontroversiellt med grundläggande mänskliga rättigheter.

Det sa chefs-JO Elisabeth Rynning som höll i seminariet JO och rättssäkerheten. Hon pekade vid seminariet på att utvecklingen runt om i Europa och övriga världen ger goda skäl att värna om JO och andra institutioner med uppgiften att värna rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Rynning presenterade JO och berättade om dess uppdrag. Hon gav också exempel på hur advokater kan använda JO och JO:s beslut i sitt arbete. I grunden, menade Elisabeth Rynning, har JO och advokaterna ett gemensamt mål i att främja rättssäkerhet och värna mänskliga rättigheter. JO:s uttalanden kan också användas som rättskälla i en argumentation.

– Ni kan också bidra genom att tala om för klienter att JO finns och förklara JO:s funktion, sa Elisabeth Rynning, som tillade att det även är av värde att advokater anmäler missförhållanden till JO.

Ulrika Öster