search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Överklagande om snabb handläggning ger rätt till arvode

Ett offentligt biträde som överklagar Migrationsverkets avslag på begäran om snabb handläggning har rätt till ersättning. Det fastslog Migrationsöverdomstolen i november.

Biträdet hjälpte en asylsökande att överklaga Migrationsverkets avslag i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen, och begärde för detta ersättning för en timmes arbete.

Migrationsdomstolen biföll överklagandet, men beviljade ingen ersättning till biträdet, eftersom ärendet enligt domstolen inte avsåg frågan om avvisning eller utvisning.

Migrationsöverdomstolen, som bland annat inhämtat ett yttrande från Advokatsamfundet, är dock av en annan uppfattning. I beslutet konstaterar domstolen att åtgärder ”som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut har ett sådant samband med den rättsliga angelägenheten i vilken biträdet är förordnad att de ingår i uppdraget”.

Annons
Annons
Annons