search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny vägledning för advokater och advokatbyråer om penningtvättslagen

Advokatsamfundets styrelse antog den 3 oktober en ny vägledning för advokater och advokatbyråer som gäller lagstiftningen om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering. Den nya vägledningen ersätter Advokatsamfundets vägledning från 2017.

Från den 1 november 2019 kompletteras penningtvättslagen från 2017 med särskilda regler om tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag. Dessutom träder vissa skärpta bestämmelser i penningtvättsregleringen i kraft den 1 januari 2020. I och med detta har också Advokatsamfundets vägledning om penningtvättslagen uppdaterats.

Advokatsamfundets vägledning informerar om lagstiftningens innehåll och innebörd för advokatverksamheten och ger ledning i praktiska frågor. Vägledningen diskuterar också handlingsrekommendationer och tolkningsfrågor. Dessutom innehåller den information om förändringar i Advokatsamfundets tillsyn och möjligheter att ingripande mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagstiftningen.

Vägledningen finns på www.advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons