search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges.

Adolfsson, Kristina: Detalj­planehandboken : handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL / Kristina Adolfsson och Sven Boberg (3. uppl. Norstedts juridik. 295 s.)

Affärsjuridiska uppsatser 2019 (Iustus. 410 s.)

Allmänna bestämmelser för konsumententreprenader : ABS 18 och Hantverkarformuläret 17 (Svensk byggtjänst. 43 s.)

Bull, Thomas: Regeringsformen : en kommentar / Thomas Bull, Fredrik Sterzel (4. uppl. ­Studentlitteratur. 329 s.)

Carlson, Laura: The fundamentals of Swedish law : a guide for foreign lawyers and students (3. ed.  Studentlitteratur. 501 s.)

Clausen, Nis Jul: Købsretten / Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund, Anders Ørgaard (7. uppl. København : Karnov Group, 2018. 379 s.)

Eriksson, Ola: Kommunal bokförings- och redovisningslag : kommentarer och tolkning / Ola Eriksson, Anders Haglund, Torbjörn Tagesson (Studentlitteratur. 184 s.)

Falkman, Henric: Introduktion till försäkringsnäringsrätten : försäkringsrörelselagen efter Solvens II (2. uppl. Jure. 169 s.)

Gentele, Oskar: Samlade störningskrav (Svensk byggtjänst. 235 s.)

Henrikson, Ann-Sofie: Överskuldsättning och skuldrådgivning i socialtjänsten / Ann-Sofie Henrikson, Torbjörn Ingvarsson (Norstedts juridik. 187 s.)

Iversen, Torsten: Obligationsret. D. 2 (5. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet. 447 s.)

Kristoffersson, Eleonor: Textbook on EU VAT / Eleonor Kristoffersson, Pernilla Rendahl (2. ed. Iustus. 193 s.)

Labour law and the welfare state : arbetsrätt och välfärdsstaten / editors: Laura Carlsson, Petra Herzfeld Olsson and Vincenzo Pietrogiovanni (Iustus. 249 s.)

Lavalgenerationen : 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt / redaktörer: Niklas Selberg, Erik Sjödin (Iustus. 288 s.)

Likabehandlingsprincipens olika ansikten : om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete / Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, Katia Cejie, Thomas Erhag (Iustus. 286 s.)

Lindskog, Stefan: Lagen om handelsbolag och enkla bolag : en kommentar (3. uppl. Norstedts juridik. 1016 s. Gula biblioteket)

Mellqvist, Mikael: Fordran & skuld / Mikael Mellqvist, Ingemar Persson (11. uppl. Iustus. 323 s.)

Singer, Anna: Barns rätt (2. uppl. Iustus. 204 s.) 

Strömquist, Siv: Skiljeteckensboken : skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp (2. uppl.  Morfem. 248 s.)

Bitte Wölkert
Annons
Annons