search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Egyptisk MR-jurist hotad och angripen

Den egyptiske juristen Gamal Eid har under hösten utsatts för upprepade attacker och hot. Det uppger organisationen Human Rights Watch. Gamal Eid är grundare av Det arabiska nätverket för information om mänskliga rättigheter, och Human Rights Watch befarar att angreppen initierats av eller har kopplingar till den egyptiska regeringen. Hittills har polis och åklagare varit ointresserade av att utreda angreppen.

Det arabiska nätverket för information om mänskliga rättigheter grundades 2003 och verkar för yttrandefrihet. 2016 belades Gamal Eid med utreseförbud, och en domstol beslutade om frysning av såväl hans som organisationens tillgångar.

Hongkongs advokatsamfund värnar oberoende

”Inget ska sägas eller göras som underminerar domstolarnas oberoende eller rättsstaten.” Det fastslår Hongkongs advokatsamfund. Samfundets skriver också att domstolarnas oberoende är ”grundläggande för regionens common law-system”.

Uttalandet är en reaktion på att företrädare för Kinas parlament, Nationella folkkongressen, nyligen uttryckt sitt missnöje med en domstol i Hongkong. Domstolen fastslog att Hongkongs chefsminister Carrie Lams maskeringsförbud inte var förenligt med lagen.

Källa: Law Society Gazette

Advokatbranschen skapar stora värden

En norsk rapport beställd av Advokatforeningen visar att advokatbyråerna skapar de största värdena per anställd av alla rådgivare. Utifrån detta hävdar rapportförfattarna att det är av stor vikt att de norska affärsbyråernas konkurrenskraft stärks för att ta större marknadsandelar. Rapporten är framtagen av analysföretaget Menon Economics.

Källa: www.advokatforeningen.no

Annons
Annons
Annons