search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser bransch

Marielle Pettersson vann Business Law Challenge

Marielle Pettersson från Lunds universitet är Sveriges främsta student i affärsjuridik. Marielle besegrade omkring 60 medtävlande när Sveriges största casetävling i affärsjuridik avgjordes i Göteborg i november, som vanligt med Advokatfirman Lindahl som arrangör.

Ny tidskrift om skiljedomsrätt

I augusti 2019 utkom det första numret av Stockholm Arbitration Yearbook. Tidskriften är knuten till Stockholm Centre for Commercial Law, vid juridiska fakulteten, Stockholms universitet, och är tänkt att behandla aktuella frågor om internationell skiljedomsrätt, delvis ur ett svenskt perspektiv.

Stockholmsstudenter tvåa i rättegångstävling

Laget Club S:t Erik från Juridicum, Stockholms universitet, knep hedersam andra plats i rättegångstävlingen Trans-European Moot Court Finals before ECtHR. Club S:t Erik mötte i finalen det serbiska laget Dimitrije Davidović från universitetet i Kragujevac, som gick vinnande ur tävlingen.

Svensk åklagare expert mot terroristbrott i EU

Den 1 december i år tillträder Agnetha Hilding Qvarnström en expertbefattning som seconded national expert (SNE) vid Eurojusts kontor i Haag. Befattningen är ett EU-uppdrag i form av ett tvåårigt förordnande med syfte att ytterligare stärka samarbetet kring bekämpningen av terroristbrott i Europa.

Förordnandet löper till den 1 december 2021, med möjlighet till förlängning.

Affärsjuridiskt program 25 år

I oktober firades de affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet sin 25-årsdag. Den affärsjuridiska utbildningen vid Linköpings universitet startade 1994 som ett fyraårigt affärsjuridiskt program med EG-inriktning. Sedan 2007 är utbildningen uppdelad i affärsjuridiska kandidatprogram, med allmän inriktning respektive europainriktning – tysk eller fransk rätt, samt påföljande motsvarande affärsjuridiska masterprogram om sammanlagt fem år.

EU-domare från Norden på plats

Sveriges och Finlands nya domare har nu tillträtt i EU-domstolen i Luxemburg. Den 1 februari i år utnämndes finländske Niilo Jääskinen till att efterträda Allan Rosas som domare i EU-domstolen för perioden 7 oktober 2019 – 6 oktober 2021. Från Sverige har Nils Wahl tillträtt som domare för perioden 7 oktober 2019 – oktober 2024. Han efterträder Carl Gustav Fernlund.

Nya uppdrag och anslag

  • Regeringen har utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå). Kristina Svartz arbetar i dag som generaldirektör för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och har tidigare bland annat varit kanslichef i riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott.
  • Camilla Appelgren, Johan Berg, Anna Bryngelsson, Henrik Dock, Therese Jansson och Carl Johan Zimdahl är alla nya delägare i Mannheimer Swartling.
  • Malin Arentoft, tidigare specialiståklagare vid City åklagarkammare, har anslutit till Vinge för att arbeta inom verksamhetsgruppen Corporate Crime & Compliance.
  • Advokat Viveka Classon har valts in som ny delägare till Vinges Stockholmskontor.
  • Annelie Liljeqvist är ny vd på Advokatfirman Delphis Göteborgskontor. Annelie kommer närmast från rollen som vd på Ports Group.
  • Caroline Oredsson är ny chefsjurist hos Kriminalvården. Hon efterträder den tidigare chefsjuristen Elisabeth Lager som sedan september är lagman för Norrköpings tingsrätt.
  • Moa Lidén, forskare vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, har beviljats drygt 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för sin forskning under åren 2020–2023. Anslaget avser en studie av hur tillförlitliga och påverkbara olika former av forensisk bevisning samt vittnesbevisning är.
  • Forskaren Martin Sunnqvist beviljas 3,4 miljoner från Riksbankens Jubileumsfond för forskningsprojektet ”Att bedöma andra domares oavhängighet. Historiska fundament och praktiska tillvägagångssätt vid mötandet av hoten mot rättsstaten i Europa”. I projektet deltar förutom Martin Sunnqvist även Xavier Groussot och Lotta Maunsbach.
Annons
Annons