search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Namnpubliceringar en fråga med många aspekter

I stort sett fungerar det pressetiska systemet och lagstiftningen bra i dag, trots vissa övertramp som under #metoo. Men i de icke grundlagsskyddade medierna går det ofta mindre städat till.

Advokat Monique Wadsted och Allmänhetens pressombudsman Ola Sigvardsson diskuterade namnpubliceringar och etik vid ett seminarium inom offentlig rätt. De båda redogjorde inledningsvis för det pressetiska systemet och de lagar som styr vad som får publiceras.

I samband med #metoo utmanades dessa regelverk flera gånger, konstaterade föreläsarna.

– Metoo var en väldigt bra sak, och jag tror att många journalister ville bidra till detta goda. Därför blev många journalister till aktivister, sa Ola Sigvardsson.

Föreläsarna och publiken var helt överens om att de värsta övertrampen och kränkningarna av enskilda personer i dag förekommer betydligt mer inom exempelvis sociala medier än de traditionella medierna. Här har polisen en viktig roll att fylla, påpekade Monique Wadsted. Ola Sigvardsson hoppades dock att pressetiken skulle spridas som ringar på vattnet även i sociala medier, genom att åtminstone seriösa webbplatser inspireras av pressetiken.

Ulrika Öster