search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Maria-Pia Hope prisad för smittande engagemang

Klokskap, innovation, mod och ett smittande engagemang för advokatyrket. Så beskrivs advokat Maria-Pia Hope, som är årets mottagare av Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.

– Om man har träffat Maria-Pia Hope och pratat om advokat­yrket, som jag har haft förmånen att göra vid något tillfälle, så smittas man av hennes engagemang, sa generalsekreterare Mia Edwall Insulander i sin presentation av pristagaren under inledningen av Advokatdagarna.

Mia Edwall Insulander berättade i sin presentation att Maria-Pia Hope, som är managing partner på advokatfirman Vinge, som enda advokat har funnits med på Veckans affärers lista över näringslivets mäktigaste kvinnor hela tre år i rad. Maria-Pia Hope har också arbetat hårt för att öka jämställdheten på Vinge. Andelen kvinnliga delägare på Vinge har under Maria-Pias tid som managing partner ökat från 14 till 25 procent. Maria-Pia Hope har också själv konstaterat att byrån aldrig varit mer lönsam än under dessa sju år.

Generalsekreteraren lyfte också fram Maria-Pia Hopes deltagande i samhällsdebatten, och beskrev henne som ”en inspirerande ledare som tar tag i viktiga framtidsfrågor för advokater” och ”en sann förebild för både män och kvinnor”.

Maria-Pia Hope tackade för priset och sa sig vara otroligt glad, stolt och ödmjuk, även om hon tvekade inför ordet ödmjukhet efter att ha läst en krönika av Andrew Hill i Financial Times för några veckor sedan. Hill pekar där på hur begreppet ödmjukhet drabbats av inflation när alla framgångsrika människor skenheligt pekar ut sig själva som ödmjuka.

– Man måste reflektera över begreppet. Men jag känner i alla fall, när jag står här, vad jag tror är genuin ödmjukhet, sa Maria-Pia Hope till de församlade advokaterna och juristerna.

Hon sammanfattade sina känslor i tre punkter: tacksamhet över att livet fört henne in på advokatbanan, ödmjukhet inför att hon får priset för sitt ledarskap, något som traditionellt inte brukar betraktas som advokatarbete, och insikten om att framgången handlar om en laginsats snarare än om en persons arbete.

När Advokaten når Maria-Pia Hope i veckan efter Advokatdagarna berättar hon att reaktionerna från kollegerna varit många och varma. Själv är hon också fortfarande glad och ödmjuk.

– Samtidigt känner jag också att den här typen av pris är lite förpliktigande – man vill ju såklart fortsätta att leva upp till den fina motivering som ingick i utmärkelsen, säger hon.

Du fick priset bland annat för ditt engagemang för advokatyrket. Varifrån kommer detta engagemang?

– Den insikt man får efter över två decennier i yrket är hur mycket spännande, stimulerande och roligt man får vara med om som advokat, och hur viktig rollen är. Och samtidigt en frustration över att bilden av advokaten ute i samhället inte sällan är rätt förlegad.

Du talade i ditt tacktal om att advokatbyråerna måste bli riktigt bra på att kommunicera advokatyrkets värde för att locka de unga juristerna. Hur kan man göra det?

– Jag tror mycket på olika former av närvaro på universiteten, och tidigt under utbildningen. När jag pratar med juriststudenter som bara läst några terminer märker jag att de ofta har en väldigt vag idé om vad advokater faktiskt gör.

Du tog också upp det utmanande och roliga i att leda advokater. Vad är det bästa och det svåraste med att leda en stor advokatbyrå?

– Det bästa är att man har förmånen att leda oerhört smarta, spännande och roliga människor som är skolade att analysera och ifrågasätta – utmaningen att hinna ha blicken mot horisonten när vardagen ofta är ganska överfull.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Jag trivs väldigt bra i mitt nuvarande jobb så jag har inga omedelbara planer på att sluta med det jag gör. Samtidigt vet jag nu att det är ledarskap som är min passion och att jag är nästan lite nördigt intresserad av den ­internationella ­forskning som finns kring hur man leder professionella tjänste­företag. Så vem vet – kanske något kring det?

Om Maria-Pia Hope

Maria-Pia Hope studerade juridik i Lund och vid Harvard Law School. Hon arbetade därefter som biträdande jurist på Vinge och blev senare delägare och managing partner på Vinges kontor i London 1996–2006.

2006 flyttade Maria-Pia Hope med sin familj till Stockholm, och blev då delägare inom bank och finans vid Vinges Stockholmskontor. 2012 tog hon över som managing partner för Vinge i Stockholm.

Maria-Pia Hope är medlem i nätverket Hilda sedan 2012. Under de senaste tre åren har hon som enda advokat funnits med på Veckans affärers lista över näringslivets mäktigaste kvinnor.

Om Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket

Advokatsamfundets pris instiftades i samband med Advokatsamfundets 125-årsjubileum 2012 och utdelades nu för åttonde gången. Priset delades ut första gången vid Advokatdagarna 2012, och består, utöver äran, i att 100 000 kronor avsätts till Advokatsamfundets pro bono-arbete. Tidigare pristagare är advokaterna Thomas Ohlsson, Björn Riese, Sture Larsson, Christian ­Åhlund, Lena Frånstedt Lofalk, Peter Danowsky och Johan Eriksson.

Motiveringen till årets pris lyder: ”Årets pristagare får priset för sina framstående insatser inom advokatyrket genom att kombinera yrkesskicklighet som advokat med ledarskap och jämställdhetsarbete. Årets advokat har bidragit till att utveckla en av landets största advokatbyråer och har gjort det med klokskap, innovation, mod och ett smittande engagemang för advokatyrket.”

Ulrika Öster