search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kostnad för databas ska ge ersättning

Rörliga kostnader, och delar av de fasta kostnaderna, för exempelvis databaser är ersättningsgilla konkurskostnader, enligt en HD-dom.

Konkursförvaltare kan få ersättning för informationsinhämtning som är nödvändig vid en konkurs genom exempelvis databaser. Det fastslår Högsta domstolen, som tagit upp två fall där konkursförvaltare begärt ersättning för bland annat Infotorgs tjänster.

Tillsynsmyndigheten ansåg inte att dessa kostnader var ersättningsgilla, bland annat eftersom det enligt myndigheten inte gick att bedöma om de avsåg konkurskostnader eller allmänna kontorskostnader som anses ingå i arvodet. Enligt HD ska dock ersättning utges för kostnader som är nödvändiga för att kunna utföra obligatoriska åtgärder i varje konkurs, exempelvis informationssökningar.

HD, mål nr Ö 5644-18 samt Ö 5647-18

Annons
Annons
Annons