search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Företagshemligheter allt viktigare för företagen

Varje år stjäls företagshemligheter för tusentals miljarder dollar bara i USA vilket motsvarar 1–3 procent av USA:s BNP. Advokaterna kan spela en viktig roll för att hjälpa företagen att skydda hemligheterna, förklarade advokaterna Sten Bauer och Peder Oxhammar, som också gav praktiska tips.

Skyddet för företagshemligheter blir allt viktigare i en ekonomi där kunskap och information ofta är grunden för intäkterna. Därmed kommer nya krav på företag att förstå vad som utgör den centrala kunskapen, och att hitta sätt att skydda den, förklarade Bauer och Oxhammar vid seminariet om lagen om företagshemligheter.

Sten Bauer och Peder Oxhammar konstaterade att den moderna tekniken gör det lättare att stjäla och sprida företagshemligheter än det var tidigare. Och även om det finns ett hot exempelvis från Kina så bedömer de flesta företag fortfarande att den största risken är tidigare anställda som plockar med sig hemlig information. 

I Sverige, liksom i många andra länder, har lagstiftaren reagerat på den nya situationen med lagstiftning. I Sverige trädde den nya lagen om företagshemligheter i kraft år 2018. En nyhet i lagen, som bygger på ett EU-direktiv, är att arbetsgivaren måste ha vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla en uppgift, för att den ska vara skyddad.

– Lagen är tämligen ny och vi ser att det finns ett ökat värde i företagshemligheter. Då finns det också en ökad möjlighet för oss som advokater att lämna kvalitativ och bra rådgivning till våra klienter, sa Sten Bauer, som tillsammans med Peder Oxhammar gav tips på hur man som advokat kan hjälpa sin klient att vidta de rimliga åtgärder som krävs. Senare i vår kommer de att hålla en längre kurs inom ramen för Advokatsamfundets fortbildning.

Ulrika Öster