search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Digitaliseringen skapar hot och möjligheter

Välfärdsbrottslighet och digitalisering står i centrum när tolv myndigheter ger sin lägesbild över den organiserade brottsligheten.

Tolv myndigheter ingår i dag i myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. I sin lägesrapport konstaterar de att ganska mycket är sig likt inom den organiserade brottsligheten: Skattebrott och brott mot välfärdssystemen är exempelvis vanliga inslag i den organiserade brottsligheten. Narkotikabrottslighet är en central del för den organiserade brottsligheten och nära knuten till våldsbrottsligheten.

Myndigheterna konstaterar också att penningtvätt ofta är en förutsättning för att kunna omsätta brottsvinsterna. Den underlättas i sin tur av digitala lösningar såsom kryptovalutor.

De tolv myndigheterna pekar också på att digitaliseringen har skapat möjligheter till nya former av brottslighet, där organiserad brottslighet utnyttjar e-legitimationer samt svårspårade betalningslösningar och betalningsupplägg för att distansera sig från brottsligheten. Just e-legitimation är en av de största sårbarheterna just nu. Samtidigt innebär också digitaliseringen nya möjligheter till kontroll för myndigheterna, enligt rapporten.

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2019

Annons
Annons
Annons