search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Den bästa reklamen är ett seriöst, grundligt och målmedvetet arbete

Advokat Göran Björlin skriver om advokaters sätt att marknadsföra sig och konstaterar att den konkurrens om försvararuppdrag som tycks finnas i Stockholm inte är skäl nog att tillåta det som nu sker.

Fram till slutet av 1990-talet var det otillåtet för advokater att marknadsföra sig och sin verksamhet. Det hade under en längre tid framförts önskemål om lättnader i det avseendet och slutligen medgav Advokatsamfundets styrelse att det skulle vara tillåtet att marknadsföra sig och sin verksamhet. Vad man då tänkte sig var att advokaten skulle offentliggöra att han/hon fanns och inom vilka rättsområden han/hon var verksam. Föga anade man då vad som nu håller på att ske. Oblyga framträdanden i olika media om att misstänkta personer skall begära just den advokaten har förekommit den allra senaste tiden, varvid man också framhållit att klienten skall begära en erfaren advokat. Ett stötande exempel är de båda advokater som poserar i solglasögon och med en drink i handen. Det tillvägagångssättet förmedlar inte att advokaterna har erfarenhet, endast dåligt omdöme. Till saken hör att dessa båda blev advokater så sent som år 2012 respektive år 2015. På den korta tiden får man inte någon erfarenhet att skryta med. Det tar åtskilliga år att bli en erfaren advokat. Genom att göra reklam för sig och ge sken av att man är skicklig skapar man en förväntan hos klienten om kanske en frikännande dom eller ett kort straff. Vad händer om det inte blir så? Vad tycker klienten då? Det kan med andra ord bli en ordentlig ”backlash” som det kan ta lång tid att reparera. Missnöje sprider sig snabbare än beröm.

Med cirka 40 års erfarenhet av försvarararbete vill jag påstå att den bästa reklamen är ett seriöst, grundligt och målmedvetet arbete. Sådant sprider sig snabbt i de kriminellas värld och även bland dem som för första gången kommer i kontakt med rättsväsendet. På olika sätt hör man nämligen talas om duktiga advokater. Det är emellertid inte lyckat att pressen ofta utnämner någon som stjärnadvokat. Vad menas med det? Jag har för egen del träffat på ”stjärnadvokater” som definitivt inte är några juridiska stjärnor, men någonstans där tror jag att glorifieringen började och har givit upphov till dagens situation.

I publicerade uppgifter har det också framkommit att advokater ger tips till misstänkta om hur de kan försvåra en polisutredning genom att inte svara på frågor och inte lämna ut koder till mobiler för undersökning. Ett sådant beteende är i mina ögon klandervärt och faktiskt inte advokatetiskt. Det förlänger bara utredningstiden och om den misstänkte är häktad blir häktningstiden längre. En försvarare skall på bästa sätt ta tillvara klientens sak men skall absolut inte bli kompis med denne. Man kan hålla klienten på armlängds avstånd och ändå skapa förtroende genom att uppträda seriöst och professionellt. Klienten begriper detta och får respekt för sin försvarare. Man får nämligen inte glömma bort att advokaten också är en del av rättssamhället och därför bör förhålla sig även till de normer som gäller där. I det sammanhanget bör nämnas att det är olämpligt att tala om ”vinst” där domen, så att säga, har gått ens väg. Det finns inte några ”vinster” i en brottmålsrättegång. Det är ett stötande uttryck i en dyster samhällssituation där det ofta också finns ett offer. En ”vinst” kan också bero på ett misstag eller en dålig insats av åklagaren och inte på grund av advokatens insats. Ett annat opassande beteende är, enligt min mening, att advokater processar i media. Oavsett syftet borde det inte förekomma. Processandet sköter man i rättssalen.

Det kommer att bli nödvändigt för Advokatsamfundets styrelse att snarast hantera den uppkomna situationen och meddela nya vägledande regler om god advokatsed innan det har gått för långt. Den konkurrens om försvararuppdrag som må finnas i Stockholm är inte skäl nog att tillåta det som nu sker.

Göran Björlin
Advokat

Göran Björlin blev advokat 1977 efter åtta år i domstol. Var ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse åren 1989–1995.

Annons
Annons