search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Att som advokat lära sig av åklagarna

Försvarsadvokater kan lära sig mycket av åklagare för att bli skickligare i sitt advokatuppdrag.

De tidigare åklagarna advokat Markus Bergdahl och advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark talade under rubriken Vad kan försvararen lära av åklagaren? På seminariet beskrevs hur åklagarna i sitt arbete är mycket angelägna att göra rätt för att inte bli JO-anmälda.

– Många tror att det enda åklagare vill är att sätta dit männi­skor. Som åklagare vill man att det går rätt till, att rätt person blir lagförd, sa Silvia Ingolfsdottir Åkermark och tillade att åklagarna har väldigt många ärenden och mål och har därför inte fullständig kontroll på alla utredningar.

– Åklagarna har en objektivitetsplikt och uppfattar sig som objektiva. De smarta åklagarna försöker hålla sig så objektiva som möjligt eftersom det gynnar deras trovärdighet. Åklagarna säljer statens argument på samma sätt som advokaten säljer klientens argument, sa Markus Bergdahl.

De två poängterade att ett mål börjar redan när advokaten får förordnandet. Innan advokaten blir involverad kan det ha gått månader och åklagarna har ett stort informationsövertag om vilka åtgärder som har vidtagits. Det viktigaste när man får ett förordnande är att hejda sig. Sätt av minst en halvtimme för att noga tänka igenom situationen före mötet med klienten, betonade Bergdahl och tillade:

– Se på brottet, tidsrymden, kvalifikationsgrunder. Ta er tid, strukturera upp: Vilken misstanke, vilka verktyg kan åklagaren ha haft tillgång till? Tänk kreativt, tänk som en åklagare. Vad hade jag gjort som åklagare om jag hade fått in en anmälan? Stressa inte.

Vid det första förhöret ska det finnas en plan, strategi och en uppfattning om vilka frågor kan förväntas. Vilka kan vara farliga, vilka åtgärder kan polisen redan ha vidtagit? Vad kan polis och åklagare ha mot klienten?

– Som åklagare är man fokuserad på brotten och rekvisiten. Förhören är oerhört avgörande för åklagaren i många mål eftersom de ofta styr de vidare åtgärderna, sa Silvia Ingolfsdottir Åkermark, som betonade att det är viktigt att tidigt informera och förklara för klienten hur hemliga tvångsmedel och förhör fungerar och att även småprat och oskyldiga frågor kan användas senare.

– Det finns inte några ofarliga frågor. Särskilt inte om de kommer från snälla och trevliga poliser. Snälla och trevliga poliser och åklagare är livsfarliga för klienten. För vad gör vi med trevliga personer som talar med oss? Man brukar vara trevlig tillbaka och slappna av. Varna alltid klienten för snälla poliser och åklagare. Informera klienten om vikten av att inte säga någonting till den snälla polisen när förhöret är avslutat, i hissen upp till häktet. Lite småprat där kan få åklagaren att jubla, berättade Bergdahl.

– Det är en strategi som ibland används för att få den misstänkte att känna förtroende och prata. Polisens vittnesmål i en sådan situation uppfattas som väldigt trovärdigt, förklarade Silvia Ingolfsdottir Åkermark.

De två advokaterna poängterade även hur viktigt det kan vara att gå igenom ”slasken” och att själv skriva ner de frågor som ställs i förhör och se till att förhörsprotollen blir korrekta.

Inför huvudförhandlingen är det viktigt att klargöra försvarets position innan och på så sätt smalna av processen.

– Det uppskattas av åklagaren. Alla åklagare som jag känner tycker att det utmärkt att ha duktiga advokater emot sig, som begränsar prövningen till de relevanta omständigheterna, sa Bergdahl som uppmanade advokater att uppmärksamma den tekniska bevisningen:

– Ring NFC och rättsläkarna. Diskutera, ställ frågor, arbeta som en åklagare!

Bergdahl och Ingolfsdottir Åkermark konstaterade att sakframställningen är åklagarens arena som ofta skapar ett ointagligt försprång

– Men vi ska upp där och ta tillbaka vår position. I nästan varje mål finns det någonting att säga. Ge en annan bild av klienten, ge en annan bild av vilka slutsatser man kan dra av bevisningen, sa Bergdahl.

– Skapa tvivel om att det inte är så solklart som åklagaren försöker framställa det som, sa Ingolfsdottir Åkermark.

Åklagarmyndighetens webbplats finns viktiga dokument, till exempel RättsPM, som visar hur åklagare arbetar med bland annat hemliga tvångsmedel.

Tom Knutson

Tom Knutson