search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Advokatsamfundet har ingen politisk agenda

Advokatsamfundets ledning tillbakavisar advokaterna Hellmans och Engströms påståenden och understryker att samfundet inte har någon politisk agenda.

I den debattartikel av tre sverigedemokrater, som advokaterna Hellman och Engström hänför sig till i sitt inlägg, påstods att Advokatsamfundet använder sin plattform för att föra ut ett politiskt budskap och att vi driver en egen politisk agenda. Som belägg för denna tes skrev de: ”När före detta generalsekreteraren beskrev politiska meningsmotståndare som ”bruna råttor” eller gav sitt stöd till civil olydnad när en aktivist hindrade ett flygplan med en utvisningsdömd person från att lyfta så har vi ett problem.”

Vi replikerade: ”Debattörernas kritik mot Advokatsamfundet utgår från påståendet att samfundet använder sin roll som en plattform för att föra ut politiska budskap. Det är fel. Advokatsamfundet har ingen politisk agenda.”

Eftersom de tre Sverigedemokraterna särskilt framhållit två uttalanden som belägg för att samfundet driver en politisk agenda fann vi anledning att tillägga följande: ”Debattörerna nämner särskilt två uttalanden som den förra generalsekreteraren gjorde, 2016 och 2018. I det första fallet, där orden ’bruna råttor’ användes, gjorde Advokatsamfundets styrelse ett offentligt uttalande där man förklarade att man inte stod bakom detta språkbruk. I det andra fallet, som avsåg civil olydnad, förklarade styrelsens ordförande att det som sagts inte skulle förstås som ett ställningstagande från Advokatsamfundets sida till det lagliga eller lämpliga i agerandet.”

Detta är inte att ”ta heder av den tidigare generalsekreteraren” utan en redovisning av fakta med anledning av vad Sverigedemokraterna anförde som belägg för Advokatsamfundets förment politiska agenda.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare

Christer Danielsson
Ordförande

Eva-Maj Mühlenbock
Vice ordförande

Annons
Annons