search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Advokater har ett ansvar när demokratin hotas

Utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i världen har under de senaste åren tagit flera steg tillbaka. Mönstret är nu så tydligt att man kan tala om den tredje vågens autokratisering. Det berättade professor Staffan I. Lindberg, som också uppmanade advokaterna att mobilisera för att motverka utvecklingen.

Staffan I. Lindberg, som fick avsluta torsdagen med en föreläsning, leder V-Dem institutet. Institutet står numera för världens mest omfattande datainsamling och mätning av demokrati, mänskliga rättigheter, civila rättigheter med mera. Forskargruppen studerar också demokratin i världen ur en rad olika aspekter, inte bara formella som allmänna val, utan även bland annat mediernas frihet och rättsstatens oberoende. Han hade alltså omfattande data att luta sig mot när han presenterade tillståndet i världen.

Och det var en mörk bild han målade upp. Årets rapport från institutet visar på att vi just nu befinner oss i vad forskarna kallar ”den tredje vågens autokratisering”.

– Vi brukar tala om demokratisering. Nu får vi i stället tala om autokratisering. Det är tredje gången det händer sedan år 1900, sa Staffan Lindberg.

Staffan Lindberg illustrerade sina utsagor med diagram baserade på data från Varieties of Democracy (V-Dem). Och diagrammen talar sitt tydliga språk, i synnerhet när man utgår från olika länders folkmängd, påpekade Staffan Lindberg.

– I dag lever en tredjedel av världens befolkning i länder som genomgår autokratisering, 2,5 miljarder människor, sa Staffan Lindberg, som pekade på utvecklingen i stora länder som Brasilien, Indien, USA och Turkiet.

De ledare som i dag aspirerar på att bli diktatorer har på många sätt lärt av historien, påpekade Staffan Lindberg. Bland annat strävar de ofta efter att behålla formella val och ett flerpartisystem – samtidigt som demokratins stöttepelare i form av debatt, medier och rättsväsende undergrävs.

Till skillnad från den förra vågen av autokratisering på 1960- och 1970-talen, kännetecknad av militärkupper, är det också en långsam process vi ser i dag.

– Det handlar om gradvisa förändringar som är svåra att ta på och mäta, och där det är svårt att veta när man ska reagera, fastslog Lindberg.

Samtidigt som dessa processer kan vara svåra att genomskåda är det helt nödvändigt att vi reagerar och protesterar, menade Staffan Lindberg.

Lindberg avslutade sitt föredrag med en maning till advokaterna att agera och driva på regeringarna så att de säger ifrån när olika ledare underminerar rättsstatens funktion och mänskliga rättigheter.

– Ni har ett ansvar att se till att vi inte hamnar där vi var i slutet av 30-talet.

Om V-Dem

Varianter på demokrati (V-Dem) är ett internationellt forskningsprojekt med syftet att ta fram nya indikatorer på demokrati, i alla världens länder från år 1789 fram till i dag. Projektet leds av V-Dem-institutet på statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Projektets kärntrupp består av mer än 50 forskare i hela världen. Till sin hjälp har man drygt 3 000 landexperter som samlar in data för 450 olika indikatorer på demokrati. Alla data finns tillgängliga via projektets webbplats, där besökaren kan göra egna körningar och få fram resultat för olika länder.

Besök webbplatsen www.v-dem.net