search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
 • Nyheter

David Miliband och International Rescue Committee får årets pris

Mottagare av Stockholm Human Rights Award 2019 är Storbritanniens förre utrikesminister David Miliband och International Rescue Committee (IRC). 

David Miliband har som barn till judiska flyktingar som flydde till Storbritannien efter andra världskriget ett personligt intresse av att stödja människor som har tvingats lämna sina hem på grund av krislägen. I egenskap av president och vd för IRC har han uppsikt över biståndsoperationer i mer än 40 krigsdrabbade länder samt över vidarebosättningsprogram för flyktingar i 28 städer i USA.

Under 2018 hjälpte IRC och dess internationella samarbetspartners 2 175 barn och föräldrar som sökte asyl i USA. Dessutom omlokaliserades 5 374 flyktingar och innehavare av särskilt immigrantvisum till USA till 25 städer.

Utöver det pågående arbetet i USA tillhandahåller IRC rent vatten, husrum, hälsovård och utbildning till personer i konfliktdrabbade områden som Myanmar, Syrien och Jemen. IRC har en innehållsrik historia som sträcker sig tillbaka till början av 1900-talet, när IRC grundade sjukhus och barncentra. Dessutom tog IRC initiativ till katastrofbiståndsprogram vid slutet av andra världskriget.

USA:s tidigare president Bill Clinton har beskrivit David Miliband som ”en av de mest kreativa ämbetsmännen i vår tid”. David Miliband har ägnat sin yrkesbana åt att förbättra tillgången till rättskipning och att vidmakthålla rättsstatens principer.

David Miliband tog examen med distinktionsbetyg i filosofi, statskunskap och ekonomi vid universitetet i Oxford 1987 och studerade därefter statskunskap som Kennedy-stipendiat vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hans engagemang för det allmänna befästes när han blev ledamot av det brittiska parlamentet 2001, ett uppdrag som han behöll i 12 år.

År 2006 utsågs David Miliband till miljöminister i den brittiska ­regeringen. På den posten var han ansvarig för att utveckla Storbritanniens klimatförändringspolitik och gjorde klimatet till en prioriterad fråga för lag­stiftarna. Från 2007 till 2010 tjänstgjorde han som Storbritanniens utrikesminister, en ställning som han använde för att uppmärksamma och fördöma brott mot de mänskliga rättigheterna över hela världen. År 2013 lämnade David Miliband sin plats i parlamentet för att bli chef för IRC.

David Miliband och IRC tar emot Stockholm Human Rights Award måndagen den 4 november 2019 i Berwaldhallen i Stockholm. Efter prisceremonin deltar David Miliband i ett kort samtal med IBA:s vd Mark Ellis.

Tidigare mottagare

 • 2018 Thomas Buergenthal
 • 2017 Internationella brottmålsdomstolen (ICC)
 • 2016 Mary Robinson
 • 2015 Prins Zeid Ra‘ad Zeid al-Hussein
 • 2014 B’Tselem
 • 2013 Professor M. Cherif ­Bassiouni
 • 2012 Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centre
 • 2011 George Soros och Aryeh Neier
 • 2010 Navi Pillay
 • 2009 Richard Goldstone

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association (IBA) och International Legal Assistance Consortium (Ilac) till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Bland tidigare pristagare finns Thomas Buergenthal, internationell domare och professor i juridik under mer än 50 år, och Mary Robinson, Förenta nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter från 1997 till 2002. Årets pris är det elfte i ordningen.

Annons
Annons
Annons