search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Regeringen tar över omdiskuterad miljöprövning

Frågan om Preemraffs utbyggda raffinaderi tog en oväntad vändning när regeringen i början av september beslutade att avgöra ärendet. 

Fokus i senaste numret av Advokaten, nr 6 2019, tog bland annat upp oljebolaget Preems planerade utbyggnad i Lysekil. Ärendet låg då i Mark- och miljö­överdomstolen, som beviljat prövningstillstånd. I början av september meddelade dock regeringen att den tar över miljöprövningen sedan Mark- och miljööverdomstolen avslutat sin handläggning i ärandet.

Enligt miljöbalken 17:3 har regeringen möjlighet att pröva tillåtligheten av sådana verksam-heter som kan antas bli omfattande eller ingripande i förhållande till möjligheten att främja en hållbar utveckling, i detta fall främst klimatpåverkan.

Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, tycker att det ska bli intressant att följa den fortsatta prövningen.

– Frågan blir nu om den planerade verksamheten med anledning av koldioxidutsläppen ska betraktas som en sådan verksamhet som avses i MB 17:3, säger hon.

Annons
Annons