search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Starka reaktioner när åklagare kräver att få höra advokat

Ekobrottsmyndighetens åklagare saknar tillräcklig kunskap om advokatsekretessen. Det anser Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som reagerat starkt mot att åklagaren i Swedbankhärvan vill förhöra en advokat som banken anlitat.

Uppgifterna om att åklagaren Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, vill höra den norske advokaten Erling Grimstad, som på uppdrag av Swedbank utrett bankens påstådda penningtvätt i Baltikum, spreds i medierna i mitten av september. Dagens Industri hade då fått ta del av ett brev från åklagaren till Swedbanks styrelseordförande, där banken uppmanas att häva Grimstads tystnadsplikt. EBM har redan tillgång till Grimstads rapport, men misstänker att rapporten är manipulerad av banken. Dessa misstankar har banken i sin tur bestämt avvisat.

Swedbank nekade först att häva tystnadsplikten. Bankens advokat Hans Strandberg uttalade i en intervju i Svenska Dagbladet att han fann det ”märkligt att åklagaren inte respekterar grundläggande rättssäkerhetsprinciper”. Swedbanks styrelseordförande Göran Persson meddelade kort därefter att banken går med på att häva sekretessen inför EBM.

Även Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har reagerat starkt på EBM:s uppmaningar till banken. I ett inlägg på sin blogg den 19 september skriver Mia Edwall Insulander att hon finner det olyckligt att banken eftergett sekretessen med hänvisning till transparens.

Vidare skriver hon att transparens inte i detta sammanhang innebär ”att en åklagare har rätt att få tillgång till det material som en klient pratat med sin advokat om. Tvärtom är huvudregeln att så inte ska ske. Advokatens tystnadsplikt framgår av lag och gäller alldeles oavsett åklagarens önskemål”.

Läs hela blogginlägget på miaedwallinsulander.squarespace.com

Annons
Annons
Annons