search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Om grannmöten

För ett år sedan skrev jag i den här spalten om Advokatsamfundets engagemang i CCBE, Council of Bars and Law Societies in Europe. Det är en grundpelare i vår internationella verksamhet. Av stor betydelse är också den världsomspännande samverkan som sker inom ramen för IBA, International Bar Association. Till IBA avser jag att återkomma.

Ett tredje forum för internationellt utbyte – som jag har en särskild vurm för – är de årliga mötena mellan presidierna i de nordiska och baltiska advokatsamfunden, de nordisk-baltiska presidiemötena. Det senaste ägde rum i Estlands huvudstad Tallinn i slutet av augusti, och vid samma tid nästa år står Sverige som värd.

Vid dessa möten träffas ordförandena, vice ordförandena och generalsekreterarna i de åtta nordiska och baltiska advokatsamfunden för att diskutera frågor av gemensamt intresse.

Sådana möten mellan de fem nordiska samfunden har en lång historia (jag har dock inte lyckats utröna när det första mötet ägde rum). De tre baltiska samfunden – i Estland, Lettland och Litauen – anslöt 2008.

I vart fall under den tid jag deltagit – sedan 2015 – har upplägget varit detsamma, med ett heldagssammanträde, en välkomstmottagning kvällen före och en middag möteskvällen.

På agendan vid mötet i Tallinn stod: Competition from other legal services providers – what can the Bars do; Legal tech; Challenges to defence lawyers; och Metoo. Året före fanns bland ämnena Work life balance samt Lawyers and social media. Mötena – med både formella och informella aktiviteter – är ett utmärkt tillfälle att lära känna och utbyta erfarenheter med kolleger från grannländerna. Ett sådant erfarenhetsutbyte skänker perspektiv på den egna verksamheten, och emellanåt ger det också konkreta uppslag att ta med sig hem.

Ett exempel på ett sådant uppslag från det senaste mötet är TechTorget, en mässa om ny teknologi för advokatbranschen som det norska samfundet avser att arrangera en gång om året med början i november i år. I Sverige finns förvisso liknande arrangemang i andras regi, men kanske kan också samfundet spela en roll i spridande av kunskap, särskilt till alla de advokatbyråer som inte har egen personal som följer den senaste utvecklingen inom legal tech.

På temat erfarenhetsytbyte kunde vi vid det senaste mötet berätta om den enkät vi gjorde tidigare i år i spåren av Metoo. Vi åtog oss därvid att ge övriga samfund del av de frågor vi ställt, vilket ger möjlighet att göra jämförbara undersökningar i flera länder.

Mötena är också tankeväckande på det sättet att man inser att det finns betydande olikheter inte bara mellan nordiska och baltiska länder i synsätt, förutsättningar och verksamhet utan också mellan de nordiska länderna. Men det är just detta som gör utbytet extra intressant – allt behöver inte göras som vi alltid har gjort det.

I den här nordisk-baltiska kontexten kan också nämnas att tre av samfunden firar 100-årsjubileum i år – det danska, det finska och det estniska. Visserligen är det vi som är äldst (132 år) men jubileerna minner om att advokatsamfunden har en lång historia också i våra grannländer.

I övrigt har vår nya generalsekreterare, Mia Edwall Insulander, nu tillträtt tjänsten. (Hon tjuvstartade för övrigt med att vara med på det nordisk-baltiska mötet några dagar dessförinnan.)

I syfte att ge alla som vill ett första tillfälle att träffa Mia i hennes nya roll bjuder samfundet in till en cocktail den 8 oktober klockan 17–20. Jag hoppas att många ledamöter och biträdande jurister kommer.

Förutom att träffa Mia kan man då också beskåda det magnifika konstverk – You, Me and the Rest of Us – som sedan några veckor tillbaka hänger i trappan till övervåningen. Jag lovar, det är värt ett besök bara det!

Christer Danielsson, Advokatsamfudnets ordförande

Annons
Annons