search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2019 om inte annat anges. 

Ahlqvist, Eva-Lena: Jakten på den rättvisa skatten (Ekerlids. 159 s.)

Arnerstål, Stojan: Licensavtalets anatomi / Stojan Arnerstål ; ­under medverkan av Magnus Tonell (Norstedts juridik. 298 s.)

Black’s law dictionary / Bryan A. Garner, ed. (11. ed. St. Paul, Minn.: Thomson Reuters. 2075 s.)

Brottslighet och utsatthet i Malmö / Marie Väfors Fritz, Ardavan Khoshnood, red.(Studentlitteratur. 171 s.)

Elliot, Hans: Konkurspraktikan (7. uppl. Limhamnsgruppen. 184 s.)

Ericson, Bo: Arbetsmiljölagen : med kommentarer (15. uppl. Studentlitteratur. 327 s.)

Ersättning vid personskada / Madeleine Randquist (red.), Magnus Granlund, Christer Olofsson, Ola Schönning, Jimmie Söndergaard, Fredrik Wernheden, Claes Cilgin-Witzell (25. uppl. Student­litteratur. 1007 s.)

Frennberg, Emil: Mervärdesskatt. D. 1–2 / Emil Frennberg, Martin Jacobsson, Ulrika Hansson (Norstedts juridik. 2 vol. Gula biblioteket)

Gustafsson, Niklas: Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende / Niklas Gustafsson och Per Lindqvist (Gothia. 149 s.)

Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017 (Brottsförebyggande rådet. 124 s. BRÅ rapport ; 2019:5)

Juridiska grundbegrepp : en ­vänbok till David Reidhav / Christian Dahlman, Lena Wahlberg, red. (Studentlitteratur. 403 s.)

Knophs oversikt over Norges rett / utgitt av Harald Irgens-Jensen ; medarbeidere: Mads Andenæs et al. (15. utg. Oslo : Universitetsforl. 765 s.)

Kumlien, Mats: Professorspolitik och samhällsförändring : en rättshistorisk undersökning av den svenska förvaltningsrättens uppkomst (Institutet för rättshistorisk forskning. 317 s. Rättshistoriskt bibliotek ; 74)

Lilleholt, Kåre: Allmenn formue­rett : fleire rettar til same formuesgode (2. utg. Oslo : Universitetsforl., 2018. 377 s.)

Ramberg, Christina: Avtalsrätten : en introduktion / Christina Ramberg, Jan Ramberg
(7. uppl. Norstedts juridik. 122 s. En introduktion)

Ramberg, Jan: Allmän avtalsrätt / Jan Ramberg och Christina Ramberg (11. uppl. Norstedts juridik. 333 s.)

Ryding-Berg, Stefan: Skydds­lagen : en kommentar (4. uppl. Norstedts juridik. 169 s.)

Seidlitz, Madelaine: Asylrätt : en praktisk introduktion (2. uppl. Norstedts juridik. 173 s.)

Strömberg, Håkan: Sveriges författning / Håkan Strömberg, Bengt Lundell (23. uppl. Studentlitteratur. 230 s.)

Strömbäck, Erland: Trafikskadelagen : ersättning vid trafikskada / Erland Strömbäck, Helen Bernerfalk (9. uppl. Norstedts juridik. 208 s.)

Svensson, Carl Anders: Den svenska marknadsföringslagstiftningen (18. uppl. Studentlitteratur. 260 s.)

Värdering av tillgångar vid insolvens / Marie Karlsson-Tuula, red. (Studentlitteratur. 189 s.)

Öman, Sören: Dataskyddsförordningen GDPR m.m. : en kommentar (Norstedts juridik. 880 s.)

Annons
Annons