search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser Aktuellt

Kaiding och Roschier vann fotbolls-SM
Advokatbyrån Kaiding tog hem segern i damklassen, medan Roschiers herrar försvarade titeln från förra året. Det stod klart när finalerna i årets fotbolls-SM för advokater spelats färdigt på Östermalms IP i Stockholm i början av september. Advokat-SM avgjordes för nionde året i följd. I år deltog 38 lag med över 450 spelare.

Sveriges domstolar har ny webbplats
Sveriges domstolar har fått en ny uppdaterad webbplats. Tanken med domstolarnas nya webbplats är framför allt en enklare struktur och tydligare kontaktvägar. Sidorna har också fått förbättrade sökmöjligheter och större möjligheter att söka i prejudikat. Till en början finns enbart Högsta domstolens vägledande avgöranden (prejudikat) från 2019 tillgängliga på den nya webbplatsen. Planen är dock att även föra över äldre avgöranden, som än så länge får sökas via den gamla webbplatsen. www.domstol.se

Marie Jönsson nytt justitieråd i HFD
Kammarrättslagmannen Marie Jönsson har av regeringen utnämnts till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Marie Jönsson är sedan 2015 kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm. Dessförinnan var hon chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon är ledamot i Skatterättsnämnden och har haft uppdrag som särskild utredare inom skatteområdet. Marie Jönsson tillträder som justitieråd den 1 mars 2020.

UIA inbjuder till kongress
Advokatorganisationen Union Internationale des Avocats, UIA, inbjuder till sin 63:e kongress i Luxemburg den 6–10 november. UIA räknar med över 1 000 deltagande advokater från omkring 120 länder, som ska delta i de mer än 40 olika programpunkterna inom affärsjuridik, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och många andra områden.

Läs mer och anmäl dig på UIA:s webbplats.

Nya uppdrag
Fredrick Karlsson har i augusti tillträtt positionen som CIO på Setterwalls. Fredrick kommer närmast från Hogia där han har haft flera ledande positioner.

Advokat Fredrik Gustafsson blev i september ny delägare i advokatfirman Törngren Magnell med ansvar att bygga upp den nya verksamhetsgruppen inom technology.

Martin Sandgren är ny delägare på Setterwalls och kommer att leda den vidare utvecklingen inom energi & infrastruktur på Stockholmskontoret.

Peter Källenfors är ny medarbetare på MAQS och ska verka vid det nyöppnade kontoret i Sundsvall och i Stockholm. Han kommer närmast från rollen som chefsjurist på Postkodlotteriet.

Eric Ericsson ansluter till advokatfirman Lindahls Helsingborgskontor som senior counsel.

Advokat Johannes Harlevi ansluter till Bright Advokat och lämnar därmed Mannheimer Swartling.

Advokat Johanna Wärnberg blir ny ”specialist partner” i Hannes Snellman, och förstärker byråns private M&A-team.

Advokat Christopher Tehrani börjar på advokatbyrån Cirio, där han kommer att arbeta inom IP/immaterialrätt och ansvara för byråns patenttvister.

Cecilia Renfors tillträdde den 2 september som justitieråd i Högsta domstolen. Renfors har tidigare bland annat varit justitieombudsman hos Riksdagens ombudsmän (JO) och hovrättslagman i Svea hovrätt.

Eric Leijonram blir ny chefsjurist på Finansinspektionen. Leijonram är för närvarande rådman och administrativ chef vid Linköpings tingsrätt.

Annons
Annons