search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Rättsväsendet kan bli nästa skådeplats i Hongkongdramat

Kristian Odebjer är advokat i Hongkong och arbetar med affärsjuridik, främst transaktioner och tvister, på Advokatfirman Odebjer Fohlin. Han är ordförande i Svenska Handelskammaren i Hongkong.

Vad utmärker affärslivet i Hongkong?
– Hongkong har en rik affärstradition som vilar på ett arv av dels brittiska institutioner och lagstiftning, dels sydkinesiskt entreprenörskap. Tack vare att rättssamhället tidigt slog rot i Hongkong kunde staden utvecklas till ett handelscentrum som kanske närmast är att likna vid en medeltida Hansastad: en säker hamn i en del av världen som annars ofta har varit turbulent. Här möts öst och väst på en välordnad handelsplats.

Vad är specifikt för rätts­systemet?
– Hongkong tillämpar fortsatt det common law-baserade rättssystem som introducerades under kolonialtiden. Domstolssystemet bygger helt på det brittiska, med en egen Court of Final Appeal som Hongkongs ”HD”. Intressant att notera är att domare från andra common law-jurisdiktioner (Storbritannien, Australien, Kanada) tjänstgör i Court of Final Appeal.

Vilka reaktioner har de aktuella lagförslagen och protesterna fått?
– Vi genomgår en identitetskris. Den yngre generationen värjer sig för att bli alltför ”kinesisk”, och upplever att den lokala politiska ledningen – som är handplockad av Beijing – inte förmår försvara Hongkongbornas intressen. Företagare skräms av politisk osäkerhet, och det finns anledning att vara orolig för Hongkong både på kort och lång sikt.

Hur påverkas förutsättningarna för advokatverksamhet?
– Det finns mycket som talar för att rättsväsendet blir nästa skådeplats i det här dramat. Allt tyder på att åklagarväsendet, som lyder direkt under justitiedepartementet, kommer att åtala gripna demonstranter (över 1 300 i talande stund) under tyngsta möjliga brottsrubricering. Ett antal gripna tonåringar har delgivits misstanke om ”rioting” (närmast våldsamt upplopp), vilket kan ge tio års fängelse. Att lagföra ett så pass stort antal individer i en politiskt laddad atmosfär kommer antagligen att innebära den allvarligaste utmaningen för rättssystemet sedan 1997.

Har du påverkats i ditt arbete?
– Ja, såtillvida att grunden för Hongkongs stabilitet och välmående plötsligt har börjat ifrågasättas. Det numera tillbakadragna förslaget om utlämningslag (som skulle ha möjliggjort utlämnande av misstänkta brottslingar till Fastlandskina) skulle ha slagit hål på det vattentäta skott mellan Hongkong och Fastlandskina som givit Hongkongborna ro och som möjliggjort fortsatta internationella investeringar. Protesterna slår hårt mot ekonomin kortsiktigt, men än mer allvarligt är att Hongkongs fortsatta självstyre nu verkar stå på spel.

Deltar advokater och andra jurister i protesterna?
– Juristkåren har en ledande roll. Det har hållits flera ”tysta marscher” där tusentals solicitors, barristers och andra jurister vandrat från Court of Final Appeal upp till justitiedepartementet. Dessutom ställer många advokater upp pro bono för gripna demonstranter.

Har du själv engagerat dig?
– Ja, framför allt inom handelskammaren. Vi förde tidigt fram kritik mot lagförslaget, då vi såg det som ett hot mot Hongkong som rättssamhälle. När nu konflikten fortsätter efter det att lagförslaget dragits tillbaka, försöker vi göra tydligt att regeringen behöver göra mer för att gå proteströrelsen till mötes. Det handlar i grund och botten om att säkra upp ”rule of law” samt om att ge den yngre generationen en vision av ett framtida Hongkong som kan slå vakt om sin särart och särställning inom ramen för ett allt mäktigare Kina. Jag är själv även verksam inom Progressive Lawyers Group, en samling jurister som på olika sätt försöker värna rule of law.

Annons
Annons