search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Mia Edwall Insulander tar över

Advokatsamfundets nya generalsekreterare Mia Edwall Insulander vill att samfundet ska fortsätta att ta plats i debatten. Men först vill hon lyssna.

– Vill du ha lite vatten?

Frågar generalsekreterare Mia Edwall Insulander vänligt när vi möts i hennes kontor på Advokatsamfundets kansli. Efter en stunds fruktlöst letande kommer medarbetaren Christina Mattsson in och visar ett lönnskåp i en av kontorets mörka träpaneler. Där står ett antal Ramlösaflaskor och glas på rad.

Vi sätter oss vid det stora, runda träbordet och Mia Edwall Insulander slår upp vatten i de två glasen. Det är hennes andra dag som generalsekreterare när vi möts på förmiddagen tisdag den 3 september. Måndagen har varit fylld med aktiviteter; genom flera kanaler har hennes start pumpats ut till omvärlden: pressmeddelande, nyhetsbrev, Youtube-film, Instagram samt Twitter. Mia Edwall Insulander var också involverad i det pressmeddelande som sändes ut samma dag om årets pristagare för Stockholm Human Rights Award. Förutom det uppräknade lät hon installera ett stort glaskonstverk på väggen i samfundets paradtrappa. Dessutom fyllde Edwall Insulander 46 år. Det firade hon genom att baka mandeltårta med bär som hon bjöd hela personalen på.

Det råder nya tider på Advokatsamfundet.

Hur är det att vara på plats?

– Härligt! utbrister hon. – Jag blev väldigt väl mottagen på samfundet, och det kändes bra.

Rekryteringen Mia Edwall Insulander ingick en kort tid tillsammans med samfundets ordförande Christer Danielsson, Petter Hetta och Eva-Maj Mühlenbock i den rekryteringsgrupp, som hade ansvar för rekryteringen av den nya generalsekreteraren.

– Ganska snart blev jag uppmärksammad från andra advokatkolleger på att jag kanske var en kandidat till uppdraget. Spontant tänkte jag då: Kanske? Och eftersom jag tänkte kanske och inte stängde dörren direkt så var jag mån om att kliva av från rekryteringsgruppen, förklarar hon.

Mia Edwall Insulander ger intryck av att vara mycket närvarande och fokuserad. Full av energi och hon utstrålar en varm känsla och omtänksamhet. Återkommande söker hon ögonkontakt och ofta brister hon ut i ett smittande skratt.

Mia Edwall Insulander lämnade rekryteringsgruppen i ett tidigt skede och ersattes av Magdalena Persson. Edwall Insulander funderade noga över sommaren. Eftersom hon trivdes mycket bra med sitt arbete på sin advokatbyrå så var det inte självklart att hon skulle göra någonting annat. Efter sommaren anmälde Mia Edwall Insulander sitt intresse för uppdraget.

Den fortsatta rekryteringsprocessen sköttes av rekryteringsgruppen, ett anlitat rekryteringsföretag och samfundets huvudstyrelse. I slutet av processen fick hon veta att hon var en av tre kandidater som valts ut för att få presentera sig inför styrelsen. I december fick hon göra en presentation inför styrelsen om sina tankar för samfundet och viktiga frågor.

Den 7 december ringde Christer Danielsson henne och meddelade att en enig styrelse vid styrelsemötet den dagen hade beslutat att hon hade fått förtroendet.

– Det var fantastiskt roligt! säger Mia Edwall Insulander och berättar att hon just då befann sig i hemmet.

Direkt efter att hon fått meddelandet begav hon sig till sin byrå och informerade sina arbetskamrater eftersom hon ville att de skulle få nyheten innan det offentliggjordes.

Mia Edwall Insulander har ägnat våren åt att bland annat förbereda sig mentalt, läsa in sig, träffa ledamöter och andra för att få en uppfattning om vilken bild man har av Advokatsamfundet och vad som är viktiga frågor för samfundet. Parallellt med det har hon arbetat intensivt på sin advokatbyrå med ett flertal rättegångar samt med att avveckla sina ärenden. Under två veckor i augusti arbetade hon parallellt med den avgående generalsekreteraren Anne Ramberg.

Uppväxten

Mia Edwall Insulander är uppvuxen i Bromma utanför Stockholm med mamma och en styvpappa samt en yngre bror. Båda Mia Edwall Insulanders biologiska föräldrar är jurister. Hennes mamma är den välkända advokaten Lotta Insulander Lindh.

– Jag blev inspirerad av mamma och hennes arbete. Hon arbetade mycket med familjerätt och som målsägandebiträde. Visserligen arbetade mamma mycket, fast samtidigt förmedlade hon att hennes arbete var roligt, spännande och viktigt, att företräda brottsoffer och enskilda personer när de är i en utsatt och svår situation.

Vad ville du bli som ung?

– Jag ville bli sångerska eller skådespelerska, säger Mia och fortsätter:

– Jag var helt säker på det. Jag skulle absolut inte bli jurist eller advokat.

Men så kom Mia Edwall Insulander till ett avgörande vägskäl. Hon läste litteraturvetenskap på universitetet och gick även på teaterskola och filmskola. Dessutom sjöng hon en del. Efter några år befann hon sig i ett avgörande val. Hon hade då sökt till scenskolan men kom inte in.

– Då blev jag varse … hur ska jag kunna försörja mig? Tänk om jag inte kan det? Mamma har alltid sagt att det är viktigt att man kan försörja sig själv, minns hon att hon tänkte. I den situationen fanns det inte för henne något annat val än juristlinjen.

Hon korsar det vänstra benet över det högra, knäpper händerna i knäet framför sig och säger:

– Det kom tillbaka, att mamma hade arbetat med det och tyckte om sitt arbete. Juridiken handlar också om ett samhällsengagemang.

Mia Edwall Insulander läste sedan juridik i Stockholm. Inriktningen var solklar tidigt: Hon ville arbeta med människor och inte med företag. De tidigare sceniska erfarenheterna har Mia Edwall Insulander haft nytta av som advokat, inte minst i processandet som hon tycker om.

– Processandet är en viss typ av skådespel. Det är här och nu. På samma sätt som när man spelar teater. Jag tycker om att prata med människor, fast också inför människor. Jag trivs med det. Jag har ju sjungit mycket med band och storband, helst soul, gärna Stevie Wonder, och jazz, gärna Ella Fitzgerald, och stått mycket på scen. Jag är övad i det. Fast jag tycker även om att förmedla, och då är det viktigt att ha ett bra budskap.

Att arbeta som advokat

Efter att Mia Edwall Insulander tagit sin jur. kand.-examen började hon direkt arbeta på sin mammas advokatbyrå 2001. Lite ångrar Mia Edwall Insulander att hon inte satt ting eftersom hon tror att det hade varit bra för henne.

– Men då var jag så sugen på att direkt börja arbeta med det som mamma ägnade sig åt.

Att arbeta på sin egen mammas byrå innebar att Mia Edwall Insulander kunde få mycket vägledning, något som hon uppskattade.

– Som ung och ny jurist är man lite orolig och kanske rädd eftersom det är ett väldigt ansvar att ha egna klienter. Till mamma vågade jag ställa alla de där dumma frågorna, som jag kanske inte hade vågat ställa annars, om jag varit på en byrå där jag inte kände någon. Jag kunde ringa mamma sent på kvällarna och fråga. Vi pratade mycket etik eftersom det är en viktig del i att vara advokat.

Mia Edwall Insulander blev advokat, 2007, del­ägare och så småningom tog hon över ledarskapet på byrån. Senare blev även Alexandra Lyckman tillsammans med Mia Edwall Insulander och Lotta Insulander Lindh byråns delägare. Byrån expanderade och som mest hade den tio medarbetare, med huvudsaklig inriktning på familjerätt.

– En förutsättning för expansionen var att vi var verksamma i Stockholm. Det är nog svårare att driva en specialiserad byrå på en mindre ort. I Stockholm finns en marknad för familjerätt, vårdnadstvisterna har ju till exempel fördubblats sedan 2006. Det handlade även om ett ansvar, att skola yngre jurister i familjerätt, säger Mia Edwall Insulander och berättar att hon och byråkollegan Alexandra Lyckman så småningom började arbeta med medling i familjerättsmål, och de utbildade sig i ämnet i Tyskland.

– Vi tyckte att medling är en viktig nisch. Eftersom barn är inblandade i familjerätten vill man ju helst att föräldrarna ska kunna komma överens i stället för att en domstol ska besluta. Medling fyller en viktig funktion.

Mia Edwall Insulander fick från medlingen flera bra verktyg som hon kunde ha nytta av då hon hade uppdrag som bodelningsförrättare.

– I båda typerna av uppdrag handlar det om att lyssna in två parter, försöka få dem att diskutera och komma fram till en lösning. Att vara bodelningsförrättare innebär också en form av medling, säger hon samtidigt som hon stilla knäpper sina händer.

Som advokat har Mia uppskattat klientkontakten och att processa.

– Att processa är advokatuppdraget i ett nötskal, säger Mia och tecknar med händerna bilden av en stor nöt och fortsätter:

– Att få framföra, argumentera och få domstolen att förstå dina argument och döma till din klients fördel.

Mia Edwall Insulander brukar skriva ner sina pläderingar i förväg som ett slags förberedelse, men sedan i själva förhandlingen föredrar hon att tala tämligen fritt, samtidigt som hon följer sina nedskrivna stolpar från anteckningar. Hon understryker hur centralt det är att ha klienten i fokus i sitt advokatarbete.

– Att vara advokat handlar om en klientdialog som jag har tyckt väldigt mycket om. Det är väldigt stimulerande. Inget ärende är det andra likt.

Styrkor

Vad ser Mia Edwall Insulander som sina främsta styrkor som advokat? Hon lyssnar noga till frågan och funderar några sekunder innan hon svarar.

– Att jag är bra på att lyssna och bra på att argumentera, säger hon och tillägger att det som gör henne mest upprörd är oförrätter mot barn.

Som familjerättsadvokat har hon arbetat mycket med barn.

– Barn är en utsatt grupp på så sätt att de inte för sin egen talan. När barns rättigheter kränks på olika sätt då kan jag bli väldigt arg och upprörd.

Vad gör dig glad?

– Musik! svarar hon spontant men tillägger:

– När det handlar om arbete så … ja …, hon tystnar, lägger hakan i handen och funderar samtidigt som hon skådar ut:

– Nöjda klienter, dialogen med en person som är nöjd och kan förstå. Det kan göra mig jätteglad.

Mia Edwall Insulander nämner att hon har haft medlingar där båda klienterna efteråt har hört av sig och sagt att deras barn mår bra och att lösningen blev bra för alla inblandade.

– Då blir man väldigt glad. Just i medlingsärenden handlar det om barn och det blir en extra viktig dimension, understryker hon.

Mia Edwall Insulander konstaterar att hon främst varit verksam inom humanjuridiken, men hon understyrker att kärnan i att vara advokat är densamma oavsett om man arbetar med affärsjuridik eller humanjuridik.

– Det är samma dialog som du har med din klient och samma tillfredsställelse när parterna kommer överens.

Mia Edwall Insulander är van vid att arbeta mycket och även hemma, på kvällen efter att hon har lämnat kontoret och på söndagar. Det är viktigt att kunna äta middag med barnen och lägga dem på kvällen; på så sätt blir det ändå kvalitet i familjelivet, anser hon. Mia Edwall Insulander tycker att så länge hon gör saker som är stimulerande och roliga, och familjen mår bra, så har hon balans. Maken arbetar med kommunikation.

En röd tråd som går att följa genom Mia Edwall Insulanders liv, enligt henne, är att hon är orädd inför nya möjligheter och chanser som dykt upp. Inte minst att ta uppdraget som generalsekreterare.

Uppdraget

Som den viktigaste uppgiften under sin första tid som generalsekreterare ser Mia Edwall Insulander att lyssna in advokatkåren, sätta sig in i de viktigaste rättspolitiska frågorna och remissärendena som samfundet arbetar med, och utifrån det lägga upp en strategi.

– Vad behöver vi arbeta mer med? Vad kan vi förvalta? Är det något vi behöver förändra?

Mia Edwall Insulanders bild av Advokatsamfundets kansli är att det är en stabil och entusiastisk arbetsplats. På Edwall Insulanders tidigare advokatbyrå arbetade cirka tio­talet personer. På samfundet är det drygt trettio personer. Hon konstaterar att det innebär en utmaning i sig att leda fler personer än tidigare och med så vitt skilda och specialiserade arbetsuppgifter.

Anne Ramberg var generalsekreterare i nästan 20 år. Mia Edwall Insulander säger att hon inte har satt upp något exakt tidsmål för hur länge hon vill vara generalsekreterare, men tillägger att många av de uppgifter samfundet har är långsiktiga.

– Därför är det viktigt att inte vara här för kort tid. Så i vart fall är tio år en bra tid. Men sedan får vi ser hur det har gått. Och då kan det säkert vara så att jag stannar längre om det gynnar Advokatsamfundet. Annars är det dags för något nytt, säger hon osentimentalt och häller upp mer Ramlösa i sitt glas.

Edwall Insulander räknar med att hon kommer att behöva arbeta mycket, men tillägger att det inte innebär att anställda på kansliet ska göra det. Det handlar om olika roller. Mia Edwall Insulander har redan skickat ut en medarbetarenkät och kommer även att ha enskilda samtal med samtliga anställda på kansliet.

– Tider förändras, och förr pratade man inte om balans i livet på det sätt som man gör i dag, säger Mia Edwall Insulander som understryker att det är viktigt att känna just balans i livet men att det betyder olika saker för olika människor.

Rättspolitik

Mia Edwall Insulander beskriver sig som politiskt intresserad, även om hon inte varit engagerad partipolitiskt. En viktig och ofta medialt uppmärksammad del av generalsekreteraruppdraget handlar om rättspolitik.

– Det är viktigt att behålla Advokatsamfundets starka röst eftersom den fyller en viktig funktion, säger Mia Edwall Insulander och tillägger att få organisationer har samma genomslag som samfundet i den rättspolitiska debatten.

– Advokaten fyller en mycket viktig roll i vårt samhälle. För den enskilda klienten men också för uppbyggandet och försvaret av rättsstaten, säger Edwall Insulander, som poängterar att utvecklingen i omvärlden visar hur rättsstaten snabbt kan nedmonteras.

– Vi ska inte tro att det inte kan gå åt fel håll i Sverige heller. Och där har samfundet en viktig röst. Fast det är också den enskilde advokatens roll att värna rättsstaten. Det är alla advokaters skyldighet, säger hon.

Advokatkåren

Tillståndet i advokatkåren tycks på ett övergripande plan vara gott, enligt Edwall Insulander.

– Det finns väldigt många duktiga och kompetenta advokater i vårt land som spelar en otroligt viktig roll för den enskilda klienten. Att det finns sextusen advokater som gör det med all den energi, och tid och integritet, som krävs är fantastiskt. Det ska vi vara stolta över, säger Mia Edwall Insulander som konstaterar att en av Advokatsamfundets fyra huvuduppgifter är att verka för ett enat samfund.

Och hon hoppas kunna bidra till att stärka just enigheten i kåren.

– Kan advokaterna bli mer enade blir kraften större, säger hon och tillägger att advokater verkar under mycket olika villkor.

– Det är stor skillnad mellan att arbeta på en enmansbyrå och på en stor affärsjuridisk byrå med flera hundra medarbetare. Men själva kärnvärdena är ändå desamma. Och jag tror att vi kan lära mycket av varandra, och att advokatkåren skulle gynnas av ett större samförstånd och om vi kunde ha mer utbyte av varandra.

Allt är inte bra

Även om tillståndet i advokatkåren i stort är bra konstaterar Mia Edwall Insulander att det finns problem: stress, den låga timkostnadsnormen, att många, framför allt kvinnor, väljer bort advokatyrket efter att ha arbetat på byrå i några år, metoo-rörelsen visade också på problem.

Mia tycker att alla de uppräknade områdena är angelägna att uppmärksamma.

– Just metoo-rörelsen innebar ett skifte i medvetenhet globalt och på advokatbyråer. Den innebar en ökad medvetenhet om kvinnors utsatthet på arbetsplatser, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt går det inte att säga att frågor om stress och arbetsmiljö är mindre viktiga eftersom det handlar om hur vi mår i vårt samhälle i dag. Så man kan inte rangordna dem, säger hon, men tillägger att hon kommer att ägna de olika problemen uppmärksamhet.

I frågan om arbetsmiljön på advokatbyråer så poängterar Edwall Insulander att det är de enskilda advokatbyråerna som är arbetsgivare, inte samfundet. Men Advokatsamfundet kan hjälpa advokatbyråerna, bland annat har ju samfundet kurser om stresshantering. Det kan eventuellt också finnas mer att göra.

När det gäller timkostnadsnormen så är Mia med sin erfarenhet högst medveten om frågans betydelse.

– Den frågan kommer vi inte att släppa, men den är svår. Från politikernas sida finns det inte något incitament att ändra timkostnadsnormen. Advokatsamfundet har gjort mycket, men man måste verkligen fundera på om det kan finnas någon annan ingång.

Ledarskap

Det som kännetecknar Mia Edwall Insulanders ledarskap, enligt henne själv, är närvaro och att hon lyssnar.

– Och utifrån det försöker jag hjälpa till, stötta och styra när det behövs. Jag tror att mitt ledarskap är ganska personligt.

Mia Edwall Insulander har varit ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse. Hon har även varit engagerad i Advokatsamfundet innan dess, dels inom projektet Advokat i framtiden, dels i tidskriften Advokatens redaktionsråd. Hennes engagemang i Advokatsamfundet var en viktig del i att hon sökte uppdraget som generalsekreterare.

– Genom samfundsengagemanget har jag fått upp ögonen för frågor av bredare karaktär än det enskilda klientarbetet. Det handlar om frågor om rättspolitik och etik framför allt. Det har på olika sätt varit otroligt givande att engagera sig inom samfundet. Framför allt har det gett mig kontakter med advokater som arbetat med andra frågor än jag själv. Jag har blivit en bättre advokat genom det, att få råd. Att ha en dialog med affärsadvokater och höra hur de arbetar, det har varit utvecklande.

Medier

Regelbundet har Mia Edwall Insulander medverkat som expert på familjerätt i TV4:s Nyhetsmorgon. Dessförinnan deltog hon som medlare i programmet Skilsmässohotellet på samma kanal. Hon har även återkommande kommenterat olika mål i nyheterna. Dessutom har hon skrivit debattinlägg.

– Att medverka i medier har varit mycket givande. Det handlar om att förklara juridik på ett sätt så att människor förstår. Vi advokater har lite av en undervisande skyldighet. Familjerätt är ett område som alla berörs av. Det har varit stimulerande att få förklara familjerätt och nå ut till allmänheten via media.

Mia Edwall Insulander använder i dag Twitter, Instagram, Facebook, och skriver en blogg samt ledare i tidskriften Advokaten.

– Olika medier fyller olika funktioner. Tidigare har samfundet inte funnits på Instagram. Som jag ser det kan Instagram användas till att illustrera vad som händer på samfundets kansli. Twitter, blogg och ledare är mer för argumentation och rättspolitiska inlägg och kommentarer.

Styrelsen

Mia Edwall Insulander beskriver styrelsen och sin relation som att de kompletterar varandra. Hon poängterar den stora och breda kompetens som finns i styrelsen.

– Jag vill lyssna och ha en dialog med styrelsen där vi kompletterar varandra, och jag har en bra dialog med den. Att vara generalsekreterare är att vara ett slags vd, som har till uppgift att verkställa och leda det dagliga arbetet.

På sin första dag lät Mia Edwall Insulander hänga upp ett stort glaskonstverk på väggen i den stora trappan i kansliets reception.

– Jag tycker om konst, och konst är ett bra sätt att väcka tankar och diskussion om viktiga frågor. Jag hade en tanke om att jag ville ha ett konstverk på samfundets kansli, som är ett hus som många besöker. Det är en bra och vacker miljö för ett konstverk.

Mia berättar att samfundet hade kontaktats av ett galleri som arbetar med glaskonst och som ville hitta en ny plats för verket. Det aktuella konstverket hade tidigare hängt i katedralen i Canterbury i England. ”You, Me and the Rest of Us” av Monica Guggisberg och Philip Baldwin är huvudkonstverk i en större utställning.

– Verkets innebörd handlar om mänskliga rättigheter och hur inte alla människor får plats i ett allt tuffare samhälle. Vi föds med olika förutsättningar, där vissa har det betydligt bättre, men alla har ändå samma värde. Det passar så bra med Advokatsamfundets grundvärderingar. Jag hoppas att konstverket skapar en dialog, kommenterar Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundet leasar konstverket på minst fem år med en option att köpa det.

– Det känns bra att konstverket hängdes upp på min första dag eftersom det symboliserar den nya tiden, säger Mia Edwall Insulander och brister ut i ett stort leende.

Personligt
Bor: Östermalm
Motto: Låt inte bli allt – låt allt bli
Förebild: Anna Skarhed
Favoritapp: Spotify
Favoritplats: På landet med familjen
Kör: Inte ofta, familjen har en BMW
Hobby: Läsa, helst romaner
Läser just nu: Köttets tid av Lina Wolff
Talang: Sjunger, gärna soul och jazz
Familj: Make, två döttrar, 11 och 15 år

Tom Knutson

Annons
Annons