search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny vägledning mot penningtvätt ska förenkla för advokater

FATF:s vägledning ska göra det lättare för advokater att arbeta mot penningtvätt utifrån riskvärdering.

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) fastställde i juni en vägledning för hur advokater kan genomföra FATF:s rekommendationer genom en riskbaserad metod.

Bland de organisationer som har deltagit i arbetet med att utarbeta vägledningen finns den internationella advokatorganisationen International Bar Association, IBA.

Utgångspunkten för metoden är att advokaterna ska identifiera, utvärdera och förstå de risker för penningtvätt och terrorfinansiering som advokater är utsatta för och kunna vidta lämpliga åtgärder för att minska riskerna.

Viktiga punkter i vägledningen förklarar skyldigheten för advokater att identifiera och verifiera verkliga huvudmän och ger exempel på förenklade, normala och utökade åtgärder för klientkännedom.

Vägledningen utgår från att advokater är verksamma inom en mycket heterogen bransch, från ensampraktiserande advokater till stora internationella advokatbyråer. Riskvärderingen ska anpassas till advokatfirmans storlek, inriktning och komplexitet.

De vanligaste riskkriterierna är

  • geografisk risk
  • klientrisk
  • transaktionsrisk.

FATF:s vägledning ger exempel på riskfaktorer under varje kategori.

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force – FATF) är ett mellanstatligt organ som fastställer internationella standarder för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

FATF:s vägledning

Annons
Annons